Mühendislik Fakültesi

Duyurular


Fakülte Hakkında

    MEZUN
    BÖLÜM
    AKADEMİSYEN

Bilgi, Üretim ve Elektrik Teknolojileri gibi bugünün hızlı gelişen bilim ve teknoloji dünyası içinde, mühendisler önemli rol oynamaktadır. Mühendislik Fakültesi’nin (MF) amacı, lider bilgi kaynağı konumuna gelmek, mühendislik alanlarını destekleyecek prensip, yöntem ve teknikleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak ve bu konularda uzmanlar ve bilim adamları yetiştirmektir.

Geleceğin projelerini yürütecek bilgiyi kazanabilmiş olan ve bunu verimli bir şekilde kullanabilen mühendisler yetiştirmek MF’nin ana hedefidir ve bu hedef doğrultusunda kapsamlı eğitim programları sunulmaktadır. MF, bir mühendis için gerçek hayat problemlerini çözmek üzere bilim ve teknolojiyi uygulamanın rekabetçi ve talepkar dünyada temel bir formasyon olduğunun farkındadır. Fakültemizde, kişisel özenle öğrenci merkezli bir ortam sunmamızın sebebi de tam olarak budur.

Lisans öğretim programlarımız, mühendislik dersleri yanı sıra temel fen bilimleri derslerinde de alt yapı hazırlamaktadır. Öğrencilere geniş bir entellektüel bakış açısı sağlamak amacıyla beşeri ve sosyal bilimlerden seçmeli dersler sunulmaktadır. Öğrencilerimizin, istedikleri özel alanlarda yoğunlaşabilmeleri için, üçüncü ve dördüncü sınıflarda geniş bir teknik seçmeli ders yelpazesi bulunmaktadır. Yaygın uygulama alanı bulan konularda özel opsiyon programları sunularak öğrencilerin odaklı eğitim yapmalarına olanak tanınmaktadır. Bu bağlamda “Bilgisayar Oyunları” ve “Web Mühendisliği” opsiyon programları açılmıştır. Her iki opsiyon programımız, konusunda uzman öğretim üyeleri ve gerekli donanım ve yazılımı temin edilmiş laboratuvarlar ile desteklenmiştir. 

Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Bu yapılanmada uluslararası müfredat standartlarını oluşturan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve ACM'in (Association for Computing Machinery) ortak çalışma grubunun düzenlemelerinin yanısıra IIE(Institute of Industrial Engineers) düzenlemeleri yer almaktadır. MBBF'deki derslerin yürütülmesinde, yurtdışındaki üniversitelerle olan işbirliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirilen öğretim üyesi değişim programlarından yararlanılmaktadır.

Fakültemiz mezunları, ulusal ve uluslararası şirketlerde disiplinler arası proje ekiplerinde etkin rol üstlenebilecekleri kariyerler planlayabilecekleri gibi, akademik kulvarda devam ederek yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar planlayabilecekleri bir altyapı kazanırlar.

HABERLER