Mühendislik Fakültesi

Dekanın Mesajı

Bilim ve Teknolojinin artan bir ivme ile ilerlediği çağımızda mühendisler her zaman öncül ve aktif roller üstlenmişlerdir. Nitelikli ve ekonomik tasarım yapabilen, rekabetçi ortamların çok sayıda sorununu pratik yöntemlerle çözebilen ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri özümseyip, içinde bulunduğu şartlara uyarlayabilen mühendisler kariyerlerinde üst noktalara kadar ilerleyebilme şanslarını yakalayabilmektedirler. Problemlerin çözümünde diğer uzmanlar ile birlikte çalışmak durumunda  olan mühendisler, yaratıcılığı zorlayan, zevkli bir meslek sahibidirler. Bu gözlemlerden başlayarak oluşturulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (MF) programları, öğrencilerimizi çalışma yaşamında gerekebilecek tüm bilgi, beceri ve farkındalıklarla donatarak  mezun etmeyi hedeflemektedir.

Eğitim programlarımız, dersler, laboratuarlar ve uygulamalar ile oluşturulan bilgi birikiminin yanı sıra, staj, bitirme projesi ve atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Mezuniyet proje çalışmalarında danışmanı ile birebir çalışan öğrenci, öğretim üyesinin özel ilgi ve gözetiminde, ürün odaklı Ar-Ge yapabilme sürecini yaşamaktadır. Atölye çalışmalarında endüstriden üst düzeylerde görev yapan  yöneticilerin yaptıkları konuşmalar, öğrencilerimizin endüstri dünyasını daha yakından tanımasına yardımcı olmaktadır. Stajlar, öğlecilerimizin çalışma ortamları hakkında bilinçlenmelerini sağlamaktadır.

Tasarım yapabilme yeteneği, mühendisleri teknisyenlerden farklı kılan önemli bir faktördür. Tasarımın bilimsel doğrularla desteklemesi gerekir. Bilimsel doğruluğu sınanmış tasarımlar kontrol edilebilir,  gereksinimlere göre yeniden şekillendirilebilir, ya da yeni tasarımlara yol açabilir. Bu nedenle, MF öğrencilerinin tasarım yeteneklerini geliştirebilmesi için derslerde ve özellikle son sınıf projelerinde tasarım boyutu öne çıkarılmaktadır.

Eğitimde kalitenin ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi, zor ve oldukça uzun zaman alan bir süreç olarak Mühendislik Fakültesi’nde öncelikli bir hedeftir. Bu amaçla tüm MF bölümleri, mühendislik programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu  için, MÜDEK tarafından belirlenen ölçütlere göre çalışmalarını yürütmektedir.

Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir. Bunlara paralel olarak gelişen yeni alanlara da yer verilmektedir.  Bu doğrultuda açılan “Bilgisayar Oyunları” ve “Web Mühendisliği” opsiyon programları ile arzu eden öğrencilerimize yeni imkanlar yaratılması hedeflenmiştir. 

Nitelikli ve konusunda yetkin mühendisler yetiştirebilmek amacında olan bizlerin en büyük mutluluğu mezunlarımızın başarıları olmaktadır.

 

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN
Dekan

 

Haberler