Mühendislik Fakültesi

Laboratuvarlarımız

  • Toplam 1260 m² alana sahip en son teknoloji ile donatılmış 35 adet laboratuvar.

YB 204 YAPI LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:12,5m², Kişi Kapasitesi: 10

Donanım:Beton Test Presi, Çekme Makinesi

Amaç:Yapıların belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Aynı zamanda yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır. Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.

 

 


   

 

YB 202 HİDROLİK LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:30m², Kişi Kapasitesi: 20

Donanım:Dijital Yük Gösterge Ünitesi, Otomatik Veri Aktarma Ünitesi ve Yazılımı, Kirişlerde Eğilme Momenti Deney Modülü, Kirişlerde ve Konsollarda Deplasman Deney Modülü, Kirişlerde Eğilme Gerilmeleri Deney Modülü, Dairesel Kesitlerde Burulma Deney Modülü, Basit Birleşimli Çerçeveler Deney Modülü, Asimetrik Eğilme ve Kayma Merkezi Deney Modülü, Üç Basit Mesnetli Kemer Deney Modülü, Kolonlarda Burkulma Deney Modülü, Makaslar Deney Modülü, Çerçeve Deplasmanları ve Mesnet Kuvveteri Deney Modülü, Serİ ve Paralel Pompa Deney Modülü, Borularda Enerji kayıpları için Deney Modülü, 2,5m Açık Kanal Eğitim Modülü

Amaç:Yağış hidrografın belirlenmesi, akış özellikleri, sürüntü maddesi taşınımı, boru ve fittings kayıplarının saptanması, basınç merkezi, savaklardan akış, Reynolds ve geçiş bölgesi karakteristikleri, orifislerden akış, jet akımı, borular ve açık kanallardaki debi ve hız ölçümleri gibi amaçları vardır.

 

 


 

 

 

YB 201 GEOTEKNİK LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:57 m², Kişi Kapasitesi: 15,

Donanım:Tane Boyu Dağılımı Deneyi için Elek Analizi ve Hidrometre Deney Seti, Atterberg Limit LL ve PL Deney Seti, Özgül Ağırlık ve Proktor Deney Seti Birim Hacim ve Permeabilite Deney Seti, Direk Kesme Deney Seti, Konsolidasyon Deney Seti, Vane Deney Seti

Amaç:Zeminlerin fiziksel ve mühendislik özelliklerinin doğru bir şekilde tespiti hem zeminlerin stabilitesi hem de zemin-yapı etkilişimi açısından oldukça önemlidir. Statik ve dinamik gibi farklı yükleme koşullarına veya mevsimsel faktörlere göre zeminlerin mühendislik özelliklerindeki değişimin belirlenmesi yapı ve can güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğundan Geoteknik Laboratuvarı amaçları ve önemi ortaya çıkar.

 

 


 

 

 

YB 105 MİKROBİYOLOJİ KİMYA LABORATUVARI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

 

Alanı:45m², Kişi Kapasitesi: 15

Donanım:Bulaşık Makinesi, İnkübatör, Etüv Kaba Terazi, Hassas Terazi Koloni Sayıcı, Soğutmalı Mikro Santrifüj, Çalkalamalı İnkübatör Vorteks, Vakumlu Filtre, Torbalı Karıştırıcı, Işık Mikroskobu (7 adet), Su Banyosu (2 adet)

Amaç:Temel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyoloji çalışmalarının yapıldığı bu laboratuvarda, öğrenciler mikroorganizma ekiminden başlayarak gıdaların üretim sürecindeki kalite kontrol kriterlerini gösteren tüm mikrobiyolojik analizleri ve değerlendirme ölçütlerini öğrenmektedir.

 

 


 

 

 

YB 104 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:60m², Kişi Kapasitesi: 25

Donanım:Akışkanların viskozitelerini ölçen viskozimetre, kuruturak dondurma işlemlerini yapan Liyofilizatör (Freeze Dryer) ve su aktivitesini ölçüm cihazı

Amaç:Öğrencilerin temel kimya, analitik kimya deneylerini ve gıda teknolojilerinde kullanılan yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmıştır.

 

 


 

 

 

YB 103 ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI

ARAŞTIRMA

 

Alanı:36 m², Kişi Kapasitesi: 10

Donanım:Gaz Kromatografi (GC), Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR), morötesi, görünür ışık ve yakın kızılötesi bölgede soğurma özelliğine sahip UV/VIS/NIR Spektrometre ve doku analiz cihazı (Texture Analyser)

Amaç:Öğrencilerin laboratuvarı olan derslerin yanı sıra akademik araştırmalar içinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Dışarıya hizmet veren bu laboratuvarda, çalışmacıların isteği doğrultusunda yöntem geliştirme yapılabilmektedir.

 

 


 

 

 

YB 102 KİMYA LABORATUVARI

ARAŞTIRMA

 

Alanı:20m², Kişi Kapasitesi: 5

Donanım: Tehlikeli kimyasalların solunmadan çalışılmasını sağlayan çeker ocaklar, gıdaların kül tayini için kullanılan kül fırını, gıda içeriğindeki protein ve azot miktarını ölçmeyi sağlayan Kjeldahl distilasyon ve yakma ünitesi

Amaç:Kimyasal ve mikrobiyolojik analizler öncesi hazırlık işlemlerinin yapılması ve analiz için örnek hazırlanması.

 

 


 

 

 

YB 101 KÜLTÜR LABORATUVARI

ARAŞTIRMA

 

Alanı:20m², Kişi Kapasitesi: 5

Donanım:Biyogüvenlik Flow Kabini (2 adet), Otoklav

Amaç:Mikrobiyolojik analizler için örnek hazırlanması ve mikrobiyolojik ekim işlemlerinin gerçekleşmesi

 

 


 

 

 

ML 205 UZAY VE UÇAK LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:120 m², Kişi Kapasitesi: 15 öğrenci oturarak, 30 öğrenci ayakta deney esnasında gözlemci olarak katılabilir.

Donanım:Sesaltı rüzgâr tüneli, gaz-türbinli mikro-jet motoru, 15 adet yüksek performanslı bilgisayara ve Princeton Uçak ve Princeton Uzay Aracı Kontrol Alt Yazılımlara sahip simülasyon laboratuvarı

Amaç:Öğrenciler sesaltı aerodinamiğinin temellerini öğrenebilecek, kanat profili, uçak ve araba gibi şekillerin aerodinamik verimliliğini ve temel aerodinamik ilkelerini, ve jet motoru ve itkisinin temellerini öğrenebilecek, termodinamik ilkelleri ve Brayton çevriminin verimliliğini benimseyebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler takip eden hedefleri gerçekleştirebilecektir; farklı parçalardan oluşturulabilen uçağın tasarım ve entegrasyonu, sesaltı ve sesüstü uçuş şartlarında dinamik modelleme ve kontrol. Grafik arayüzü sayesinde öğrenciler uçağa ait farklı aerodinamik katsayıları ve etkilerini görselleştirebilirler. Uzay aracı yazılımı sayesinde uzay aracı görevlerinin tasarım ve analizini gerçekleştirebilirler. Ayrıca kutu uydu ve benzeri uzay araçlarının yörünge analizlerini gerçekleştirebilirler, temel güç modellemesini ve iletişim mimarisini deneyebilirler.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

ML 203 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:224m², Kişi Kapasitesi: 54

Donanım:NI ELVIS II+ Entegre Laboratuvar Platformları, NI Sayısal Sistem Geliştirme Modülleri, Quanser QNET 2.0 DC Motor Kontrol Sistemi Modülleri, Enovas Tetra BB Haberleşme Sistemi Modülleri NI MyRio Sistemleri (Mekantronik Kitleri), LABVIEW ve MATLAB yazılımları, HP PRO ONE 600g2 PC’ler, TMSDSK6713 DSP Eğitim ve Geliştirme Modülleri , Temel Elektrik-Elektronik Eğitim Setleri Analog ve Digital Osiloskoplar Multimetre ve Fonksiyon Üreteçleri Proteus, PSpice Orcad, Code Composer Studio Yazılımları, HP PRO ONE 600g2 PC’ler

Amaç:Tek platformda tüm elektrik, elektronik, kontrol ve kumanda, ölçüm ve hesaplama, uygulama ve test imkanı sunmak.

 

 


 

 

 

ML 202 TASARIM LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:118m², Kişi Kapasitesi: 25

Donanım:

Amaç:Öğrencilerin tasarımları rahat bir ortamda geliştirebileceği aynı zamanda öğretim üyelerinden yardım alarak ortak projeler geliştirebileceği laboratuvardır.

 

 


 

 

 

ML 201BİYOMEDİKAL LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:117m², Kişi Kapasitesi: 40

Donanım:Birçok Biyomedikal uygulama ve görüntüleme işlerinin yapılabildiği, hem tıbbi hem de elektronik cihazlarla donatılmıştır.

Amaç:Laboratuvarımızda yer alan son teknoloji ile hazırlanmış bu cihazlar, Türkiye’de sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bulunup, bu açıdan Ege bölgesinde tek olma özelliğine sahiptir. Laboratuvar altyapısı öğrencilere birebir deney yapma imkânı sunmanın yanında bölgedeki biyoteknoloji ve biyomedikal firmalarına biyomekanik ve biyofiziksel analiz hizmeti vererek, öğrenciler ve şirketler arasında köprü olmayı da amaçlamaktadır.

 

 


 

 

 

ML 108 BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

ARAŞTIRMA

 

Alanı:22,7m², Kişi Kapasitesi: 5

Donanım:Buz yapma cihazı (ITV), Mikro spektrofotometre (MaestroGen MaestroNano), Thermal Cycler (Blue-Ray Biotech TurboCycler), Jel ve blot görüntüleme sistemi (Vilber Fusion Solo S), 3B biyoyazıcı (Cellink+ 3D bioprinter), Microplate fotometre (Thermo Scientific Multiskan FC), Tartı x2 (Radwag), Hassas terazi (Radwag)

Amaç:Son teknoloji ile hazırlanmış bu cihazlar, Türkiye’de sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bulunup, bu açıdan Ege bölgesinde tek olma özelliğine sahiptir. Laboratuvar altyapısı öğrencilere birebir deney yapma imkânı sunmanın yanında bölgedeki biyoteknoloji ve biyomedikal firmalarına biyomekanik ve biyofiziksel analiz hizmeti vererek, öğrenciler ve şirketler arasında köprü olmayı da amaçlamaktadır.

 

 


 

 

 

ML 107 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

ARAŞTIRMA

 

Alanı:15,6m², Kişi Kapasitesi: 5

Donanım:+4oC buzdolabı (Arçelik), Benchtop flow sitometre (Beckman Coulter CytoFlex Flow Cytometer), Inverted floresan mikroskop (Euromex Oxion inverso, Mikroskop (Euromex Oxion, Biyogüvenlik kabini (Thermo Scientific MSC-Advantage Class II, Karbondioksitli inkübatör (ESCO CelCulture CO2 incubator), Vortex (DragonLab MX-S)

Amaç:Son teknoloji ile hazırlanmış bu cihazlar, Türkiye’de sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bulunup, bu açıdan Ege bölgesinde tek olma özelliğine sahiptir. Laboratuvar altyapısı öğrencilere birebir deney yapma imkânı sunmanın yanında bölgedeki biyoteknoloji ve biyomedikal firmalarına biyomekanik ve biyofiziksel analiz hizmeti vererek, öğrenciler ve şirketler arasında köprü olmayı da amaçlamaktadır.

 

 


 

 

 

ML 106 MOLEKÜLER ARAŞTIRMA LABORATUVARI

ARAŞTIRMA

 

Alanı:92,5m², Kişi Kapasitesi: 40

Donanım:-20oC buzdolabı (Arçelik), Saf su cihazı (ELGA Purelab flex), Su banyosu (MiPRO), Isıtıcılı manyetik karıştırıcı x3, Orbital shaker, Mikro santrifüj (OHAUS Frontier 5515 R), Soğutmalı santrifüj (Beckman Coulter Allegra X-30R), Thermal Cycler (Blue-Ray Biotech TurboCycler), İnkübator (Thermo-Shaker MS-100), Etüv (Binder), Otoklav (Lab Companion ST-G), Işık mikroskobu x16 (Euromex Microblue), Vortex x2 (DragonLab MX-S), pH metre x2 (Mettler Toledo FiveEasyPlus), Mikrodalga fırın (Samsung), Tartı (Radwag), Jel Elektroforez sistemi x2 (BioRad SubCell GT & MiniSubCell GT), Mini Jel Elektroforez sistemi x2 (Thermo Scientific OWL EasyCast B1A), Sıvı azot tankı 20 L (Thermo Scientific BioCane 20), -80oC dondurucu (ESCO Lexicon II ULT freezer)

Amaç:Son teknoloji ile hazırlanmış bu cihazlar, Türkiye’de sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bulunup, bu açıdan Ege bölgesinde tek olma özelliğine sahiptir. Laboratuvar altyapısı öğrencilere birebir deney yapma imkânı sunmanın yanında bölgedeki biyoteknoloji ve biyomedikal firmalarına biyomekanik ve biyofiziksel analiz hizmeti vererek, öğrenciler ve şirketler arasında köprü olmayı da amaçlamaktadır.

 

 


 

 

 

ML 105 GENEL BİLGİSAYAR LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:36 m², Kişi Kapasitesi: 36

Donanım:PC ÖZELLİKLERİ: MARKA: HP ProOne 600 G3(37 ADET), İSLEMCİ: Intel i5, MEMORY: 8GB, DISK: 256 GB SSD, OPTIK SÜRÜCÜ: DVD-RW YAZILIMLAR: Notepad++, Unity, Intellij IDEA, Visual Studio 2017, Android Studio,NetBeans, Eclipse, CodeBlocks, R ve R Studio, XAMPP, WampServer, GAMS, AutoCad 2019, Matlab 2017

Amaç:Öğrencilerin geliştirdikleri algoritmalarını kâğıt üzerinden kod ortamına döküp test etmeleri için kurulmuş bir laboratuvardır.

 

 


 

 

 

ML 104 BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIM LABORATUVARLARI

EĞİTİM

 

Alanı:87,6m², Kişi Kapasitesi:15

Donanım:Intel Core i7 7700K 4.20 GHz İşlemci (7 adet), 32 GB RAM (7 adet), 8 GB Nvidia Geforce 1070GTX Ekran Kartı (7 adet), Samsung 256 GB SSD (7 adet), Toshiba 2 TB HDD (7 adet), Acer Predator 28" Monitör (6 PC için çift, 1 PC için tek monitör), Oculus Rift VR Gözlüğü (2 adet), HTC Vive VR Gözlüğü (2 adet), Xbox One Kinect Sensor, kablolu (F310) (2 adet), kablosuz (F710) Logitech Gamepad(2 adet), Wacom Intuos Pro Çizim Tableti (2 adet), Gazepoint GP3 Eye Tracker, Vestel Akıllı Bileklik Kalp Ritim Cihazı, Logitech c920 HD Pro Kamera, Grove EMG Detector, Arduino EMG Sensörü Takımı, 70" LG Smart TV ve LG 5.1 Surround Ses Sistemi

Amaç:Laboratuvar içinde kurulu bulunan test odası oyun testlerinin yapılması, oyuncu ve oyuna yönelik test aşaması video kayıtlarının alınması için uygun ortamı sağlamaktadır. Laboratuvar ek olarak oyun sunum ve demoları, oyun sektörü etkinlikleri ve oyun sektörü eğitimleri için alan ve imkan sağlamaktadır.

 

 


 

 

 

ML 103 ENDÜSTRİ 4.0 LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:100m², Kişi Kapasitesi: 30

Donanım:Lineer Konveyör Sistemi, Otomatik Depolama ve Raf Sistemi, RFID Tarayıcıları, AGV (mobil robot) Sistemi, Besleme Robotu, CNC Freze İstasyonu, Kalite Kontrol İstasyonu, Gerekli yazılımlar (3 boyutlu simülasyon, MES, vb.)

Amaç: “Endüstri 4.0” olarak da adlandırılan 4. Sanayi Devrimi ile mühendislik öğrencilerinin üniversite öğrenimleri sırasında tanışmaları gerekmektedir ve vereceğimiz eğitimle Endüstri 4.0 Laboratuvarı altyapısını da kullanarak öğrencilerimizi geleceğin teknolojileri ile tanıştırmayı hedeflemekteyiz.

 

 


 

 

 

ML 102 ROBOTİK VE MEKANİK LABORATUVARI

 

 

Alanı:106m², Kişi Kapasitesi: 30

Donanım:Üç adet endüstriyel robot kolu mevcuttur. Bunların ikisi insanlarla birlikte çalışabilme ve bilgisayarlı görme desteği ile adapte iş yapabilme özelliğine sahiptir. Bu robot kollar ile kullanılabilen iki ve üç parmaklı robot eller, bilek kameraları ve tork sensörleri mevcuttur. Bir adet, üzerinde kendi robot kolu ve lazer uzaklık sensörü bulunan endüstriyel mobil robot mevcuttur. İki adet araştırmaya yönelik mobil robot ve bunlara monte edilebilen bir adet robot kol mevcuttur. Bir adet insanlarla konuşarak iletişime geçebilen insansı robot mevcuttur. Eğitime yönelik çok sayıda ve çeşitlilikte Arduino tabanlı robot ve IoT setleri mevcuttur. Çok sayıda robotu destekleyebilen bir bina içi konumlandırma sistemi mevcuttur. Çok sayıda FPGA tabanlı gömülü sistem seti mevcuttur.

Amaç:Öğrencilerin mekanik ve kontrol devreleri oluşturmalarına, robot tasarımlarını serbestçe geliştirmelerine ve çok geniş yelpazeli robot uygulamaları gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

MB 171 MAKİNE VE TAKIM TEZGAHLARI LABORATUVARI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

 

Alanı:100 m², Kişi Kapasitesi: 25

Donanım:Torna (2 adet), Freze (2 adet), Yüzey Taşlama Tezgahı (1 adet), Sütünlü Matkap (1adet), Şerit Testere (1 adet), Silindirik Bükme Tezgahı (1adet), Giyotin Makas (1 adet), TIG Kaynağı (1 adet), Punta Kaynağı (1 adet)

Amaç:Öğrencilere temel imalat usulleri ve takım tezgahları ile ilgili temel becerileri ve deneyimleri kazandırmak.

 

 


 

MB 161 ELEKTRİK ELEKTRONİK LABORATUVARI

Eğitim

 

Alanı:30m², Kişi Kapasite:24

Donanım: PC (12 adet), Osiloskop (24 adet), Fonksiyon Jeneratörü (11 adet), Multimetre (24 adet), İşlemsel Yükselteç Eğitim Seti (29 adet), Dijital Multimetre(12 adet), TMDSDSK 6713 Development Kit (16 adet), Temel Elektrik-Elektronik Eğitim Seti (24 adet), Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti (5 adet), Mini Dijital Eğitim Seti (9 adet), PS 600DC Power Supply (7 adet)

Amaç:Öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamak.

 

 

 

K 204 PROJE ODASI

EĞİTİM

 

Alanı:30m², Kişi Kapasitesi: 12

Donanım:MARKA: AIDATA II (1 ADET), İŞLEMCİ : AMD PHENOM II X4QUAD, MEMORY : 2 GB, DISK : 160 GB, OPTIK SÜRÜCÜ : DVD-RW MONİTÖR : 19" LCD (1 Adet) YAZILIMLAR: Office Programları  

Amaç:Ögrencilerin projeleri için gerekli olan elektronik devrelerin yapim asamalari , sorunlarin giderilmesi ve becerilerini kazandirarak uygulamalarini gerçeklestirmek.

 

 


 

 

 

C 609 OYUN VE WEB LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:30m², Kişi Kapasitesi: 18

Donanım:AIDATA III PC (16 adet), Acer 19" Monitor (17 adet), Techno PC (1 adet), Apple IMAC 27" (2adet), APPLE IMAC 27" (2), Techno PC (1), APPLE IPAD (4), SAMSUNG Galaxy Tab (6), APPLE ITOUCH (4), Seek Reveal Termal Kamera (1), CASE 4U VRBOX (6), GreenTech GT-IP33hd Wireless IP Kamera (2), Classroom Set Of 5 Pocetlab (5), Pozyx Develeper’s Kit (1), Leap Motion VR Dev Bundle (1)  YAZILIMLAR: Adobe Creative Suite CS6, Unity, Blender, Visual Studio 2017, CodeBlocks, Dev C++, Notepad++, Eclipse, Intellij IDEA, WireShark, MYSQL Workbench, CPLEX Studio, IBM SPSS Statistics, SuperLab, SAP

Amaç:Ögrencilerin oyun ve web programlama ile ilgili gelistirdikleri yazilimlari test edebilmek ve uygulamalari gerçeklestirmek.

 

 


 

 

 

C 608 MİKROİŞLEMCİ LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:60 m², Kişi Kapasitesi:31

Donanım:AIDATA II PC (31 adet), Acer 19" Monitor (31 adet) YAZILIMLAR: MyGuard, Mobogenie, Izarc, CodeBlocks

Amaç:Ögrencilerin devre elemanlari, mikroislemci tasarimi ve analizine yönelik uygulamalari gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

 

 


 

 

 

C 605 NETWORK, İLETİŞİM VE YAZILIM GELİŞTİRME LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:120m², Kişi Kapasitesi: 61

Donanım:AIDATA III PC (61 adet), ACER 19" (61 adet), 3Com 4500 48 Port Switch (2), YAZILIMLAR: R Studio, Knime, GIMP, Blender, MYSQL Workbench, SAP, WireShark, Intellij IDEA, IBM SPSS Statistics, Autocad 2017, Visual Studio 2017, Dev C++, Notepad++, NetSupport School

Amaç:Ögrencilerin işletim sistemleri, yazilim gelistirme ve analizine yönelik uygulamalari gerçeklestirmek.

 

 


 

 

 

C 604 KONTROL LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:60m², Kişi Kapasitesi: 30

Donanım:AlliedTelesyn 48 port switch

Amaç: Proje gelistirilmesi, testlerinin yürütülmesi ve kontrollerinin yapılması amacı ile kurulmuştur.

 

C 602 SİMÜLASYON LABORATUVARI - II

EĞİTİM

 

Alanı:60m², Kişi Kapasitesi: 31

Donanım:PRO 2000 PC (31adet), ACER 19" Monitor (31 adet)

Amaç:Öğrencilerin simülasyon tasarımlarını ve analizine yönelik uygulamaları gerçekleştirmesi amaçlanmıştır.

 

 


 

 

 

C 601 SİMÜLASYON LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:60m², Kişi Kapasitesi: 31

Donanım:PRO 2000 PC (31adet), ACER 19" Monitor (31 adet)

Amaç:Öğrencilerin simülasyon tasarımlarını ve analizine yönelik uygulamaları gerçekleştirmesi amaçlanmıştır.

 

 


 

 

 

C 509 OTOMASYON VE İŞ ETÜDÜ LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:80m², Kişi Kapasitesi:51

Donanım:AIDATA II PC(1 adet), 19" ACER LCD Monitör (1 adet), Y-0/01 Taşıma İstasyonu (1 adet), Y-0/02 Ayırma İstasyonu (1 adet), Y-0047 Serve Motor Eğitim Seti (2 adet), Y-0047 01 Servo Motor-Pnömatik Uygulama Seti (1 adet)

Amaç:Öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamak

 

 


 

 

 

C 508 FİZİK LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:37 m², Kişi Kapasitesi: 18

Donanım:AIDATA II PC(1 adet), Acer 19" Monitor(1 adet), Hookes Law Mathematical Pendulum, Pulley Set, Statis System, Freel Fall Conversation of Momentum, Newton 2 Law, Track Projectile Motion, Moment of Inertia

Amaç:Öğrencilere fizik alanındaki uygulamalar ile ilgili temel becerileri ve deneyimleri kazandırmak

 

 


 

 

 

C 505 UYGULAMA LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:120m², Kişi Kapasitesi: 61

Donanım:MARKA : LENOVO M900Z AIO (61 ADET) ISLEMCI : INTEL i5 6500 @3.20 GHz MEMORY : 8 GB DISK : 250 GB SSD OPTIK SÜRÜCÜ : DVD-RW MONITÖR : 23″ LCD (61 Adet)

Amaç:Genel amaçlı programlama ve yazılım geliştirme laboratuvarı

 

 


 

 

 

C 410 NETWORK VE GÜVENLİK LABORATUVARI

EĞİTİM

 

Alanı:30 m², Kişi Kapasitesi: 16

Donanım:MARKA : AIDATA II (8 ADET), İŞLEMCİ : AMD PHENOM II X4, MEMORY : 2 GB, EKRAN KARTI : 256 MB, DİSK : 160  GB, OPTİK SÜRÜCÜ : DVD-RW, MONİTÖR : Acer 19" LCD, YAZILIMLAR:ORICAD,MATLAB,PROTEUS

Amaç:Bilgisayar ağları ve güvenlik uygulamaları geliştirme laboratuvarı

 

 


 

 


 

 

Haberler