Mühendislik Fakültesi

Enerji, Çevre ve Canlı Dostu Robot Yarışması

 

Katılımcı liselerin katılacak her bir grup için 20 Mart 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:

 

  • Formlar

                Robotik Yarışması Karma Grup Katılım Formu

                Robotik Yarışması Tek Lise Katılım Formu

 

  • Takım yarışmacılarının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirir Ailelerin muvaffaktı (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge

 

  • Robotun fonksiyonunu ve temel özelliklerini anlatan ve 2 sayfayı geçmeyecek bir teknik rapor

 

Yukarıda istenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

 

Haberler