Mühendislik Fakültesi

Yarışma Şartnamesi

 

 1. Bu şartname, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından (belgenin geri kalanında Fakülte olarak adlandırılacaktır) 2018 yılı içerisinde liselere yönelik gerçekleştirilecek Robotik Yarışması (belgenin geri kalanında Yarışma olarak adlandırılacaktır) ile ilgili kuralları, Fakültenin ve katılımcı liselerin sorumluluklarını, önemli tarihleri ve diğer ayrıntıları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. Yarışmaya katılacak robotların tasarımları özgün olmalıdır, bununla birlikte önerilen robotlarda önceden üretilmiş mekanik ve elektronik parçalar kullanılabilir. Katılımcılar, teslim ettikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren çalışmaların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu bağlamda yarışmada ödül alan çalışmaların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti durumunda yarışmacı diskalifiye edilir.

 

 1. Önerilen robotlar yarışmaya katılacak grupta bulunan öğrenciler tarafından yapılmalıdır.

 

 1. Yarışmanın teması “enerji verimli, çevre ve canlı dostu robot olarak” tanımlanmıştır. Yarışmaya katılacak robotun tasarımına dair herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak önerilen robot aşağıdaki başlıklardan en az biriyle ilgili olmalıdır
  1. Kendi enerjisini (en azından bir kısmını) kendi üretmesi
  2. Yerine getirdiği faaliyetin çevreyi koruyacak nitelikte olması
  3. İnsana ve/veya hayvana yardım eder nitelikte olması
  4. Günlük hayatı kolaylaştıracak ve az enerji harcayacak nitelikte olması

 

 1. Yarışma sürecinin resmi başlangıç tarihi 12 Şubat 2018’dir. Bu tarihte yarışma duyurusu çeşitli mecralardan (Fakülte internet sitesi, e-posta, telefon yoluyla bilgilendirme) yapılacaktır. Katılımcı liselerin katılacak her bir grup için 9 Mart 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:
  1. Takımın adı
  2. Takım üyelerinin ve takım danışmanlarının isimleri
  3. Takımın yarışmacılarının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirir Ailelerin muvaffaktı (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge

Yukarıda istenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir. Liseler tarafından ayrıca her bir takım için, 16 Mart 2018 tarihine kadar yapılacak robotun fonksiyonunu ve temel özelliklerini anlatan ve 2 sayfayı geçmeyecek bir teknik rapor hazırlanacak ve rapor elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir.

Yukarıdaki belgelerin Fakülteye tesliminin ardından Yarışma Komitesi teknik raporu inceleyerek tasarımın yarışma temasına uygunluğunu tespit edecek, herhangi bir aykırılık halinde ilgili liseye bilgi verilerek tasarımlarını güncellemeleri talep edilecektir. Söz konusu bildirimin yapılmasından sonraki 15 gün içerisinde güncellenmiş teknik raporun Yarışma Komitesine ulaştırılması ve komite tarafından onaylanması halinde ilgili lisenin yarışmaya katılmasına izin verilecektir. Komite tarafından uygunluk belgesi almayan liselerin yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır.

 1. Yarışmaya katılacak takımlar öğrencilerden oluşmalıdır. Grupta bulunan öğrenci sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Her takımın en az bir adet danışmanının olması gerekmektedir. Bir liseden birden fazla takım yarışmaya katılabilir ancak aynı öğrenciler birden fazla takımda yer alamaz. Farklı liselerin öğrencilerinin bir araya gelerek karma takımlar oluşturması mümkündür. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yaş ve sınıf durumları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

 1. Yarışma 26 Mayıs 2018 tarihinde(*) İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek bir seminer, sergi ve ödül töreni etkinliği ile sonuçlanacaktır. Söz konusu etkinliğin nihai içeriği daha sonra duyurulacaktır.

 

 1. Bütün katılımcı takımların sergi gününde Yarışma Komitesinin huzurunda robotları demonte vaziyetten çalışır hale gelecek şekilde monte etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Yarışmada aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:
  1. Birincilik ödülü: Birinci olan takımın lisesine Fakülte tarafından iki adet Ardukit seti(**),  iki adet osiloskop(***) ve bir adet işlemsel yükselteç eğitim seti(****) hediye edilecektir.
  2. İkincilik ödülü: İkinci olan takımın lisesine Fakülte tarafından bir adet Ardukit seti(**),  bir adet osiloskop(***) ve bir adet işlemsel yükselteç eğitim seti(****) hediye edilecektir.
  3. Üçüncülük ödülü: Üçüncü olan takımın lisesine Fakülte tarafından bir adet Ardukit seti(**) ve 1 adet işlemsel yükselteç eğitim seti(****) hediye edilecektir.

Ayrıca, yarışmaya katılan liselerin her birine Fakülte tarafından bir adet Arduino Uno Başlangıç Eğitim Seti hediye edilecektir. Yarışmaya katılacak takımların bütün üyelerine, İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilge İzmir Firması tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan ve Fakülte’nin laboratuvarlarında gerçekleşecek bir yazılım eğitimi (belgenin geri kalanında Eğitim olarak adlandırılacaktır) verilecektir. Eğitim sertifikalı olup sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 65 puan alınması gerekmektedir.

 1. Gelecek Vadeden Gençler ödülü: Yarışmaya katılan takımların üyelerinden bir tanesine Yarışma tarihinden itibaren üç yıl içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi programlarından herhangi birisine “burssuz” kontenjandan yerleşmesi halinde yerleşim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli %100 burs, bir diğerine aynı koşullar kapsamında %50 burs, ve bir diğerine aynı koşullar kapsamında %25 burs verilecektir. “Gelecek Vadeden Gençler” ödülünü alan öğrencilerin dereceye giren takımlardan olma zorunluluğu bulunmamaktadır. “Gelecek Vadeden Gençler” ödülünü alacak öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınacaktır:
  1. Eğitim sonunda yapılacak sınavdan alınan puan (10 üzerinden hesaplanmış şekilde)
  2. Yarışmada birinci olan takımın üyesi olanlara 5, ikinci olan takımın üyesi olanlara 3, üçüncü olan takımın üyesi olanlara 1 ilave puan
  3. Yarışma günü jüri üyelerinin yapacağı sözlü mülakatlardan alınan performans puanı (10 üzerinden)
  4. Yukarıdaki üç kıstastan toplamda en yüksek puanı alan ilk 10 öğrenci, Fakülte Dekanlığı tarafından yüz yüze mülakata çağrılacaktır. Bu mülakatlar sonunda Üniversite Rektörü ve nihai olarak Mütevelli Heyet Başkanı onayıyla “Gelecek Vadeden Gençler” burslarını kazanan öğrenciler belli olacaktır. Ödülleri kazananlar mülakatların tamamlanmasının ardından 7 gün içerisinde belli olacak ve duyurulacaktır.

Katılımcıların Fakülte programlarına tam burslu veya yarı burslu kontenjanlardan yerleşmeleri halinde yukarıda belirtilen burs ödüllerinin nakde çevrilmesi veya ilave burs olarak verilmesi mümkün olmayacaktır.

 1. Yarışma takvimi sürecinde Fakülte, katılımcı takımlara teknik destek sağlayacaktır. Teknik desteğin kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
  1. Akademisyenlerden birebir danışmanlık yardımı (en az 1 hafta önceden randevu almak ve takım başına haftada 1 saati geçmemek kaydıyla). Söz konusu danışmanlık hizmeti istenirse Fakültede, istenirse de katılımcı lisenin kampüsünde verilebilecektir. Yarışma süreci boyunca bir takıma en fazla iki kez danışmanlık yardımı verilebilecektir.
  2. Fakülte laboratuvarlarının kullanımı (en az 3 gün önceden randevu almak ve takım başına haftada 4 saati geçmemek kaydıyla).
  3. İzmir Ekonomi Üniversitesi kütüphanesinin kullanımı

Fakültenin katılımcı liselere madde 10a, 10b, ve 10c’de belirtilenlerin haricinde herhangi bir maddi desteği söz konusu olmayacaktır.

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya katılan liseler, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

 

Yarışma Komitesi:

İsim

Pozisyon

   Komitedeki Görevi

Prof.Dr. Yaşar Güneri Şahin

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı

             Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gazihan Alankuş

İEÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

       Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Levent Eren

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

                Üye

Prof.Dr. Hakkı Eskicioğlu

İEÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

                Üye

Prof.Dr. Barış Özerdem

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı

                Üye

Prof.Dr. Türker İnce

İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

                Üye

Doç.Dr. Süleyman Kondakçı

İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

                Üye

Doç.Dr. Hüseyin Akcan

İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

                Üye

Doç.Dr. Devrim Ünay

İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı

                Üye

Yrd.Doç.Dr. Görkem Üçtuğ

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı 

                Üye

Doç. Dr. Sanem Sarıel

İstanbul Teknik Üniversitesi                            Bilgisayar Mühendisliği Bölümü        Fakülte dışı üye

Cem Bayraktar                           Bilge İzmir Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık Hiz. A.Ş.       Fakülte dışı üye

                                                           
                       (*****)                                                        (*****)                                                              (*****)

 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Yrd.Doç.Dr. Görkem Üçtuğ (gorkem.uctug@ieu.edu.tr)

Damla Alanç (damla.alanc@ieu.edu.tr)         0232 4888235

 

(*)            Üniversitenin öngörülemeyen sebepler dolayısıyla yarışma finalinin tarihini değiştirme yetkisi olup; tarih değişikliği olması durumunda yeni belirlenen tarih katılımcılara bildirilecektir.

(**)          Ardukit eğitim seti, Arduino ve Raspberry Pi development kit içermektedir.

(***)        halihazırda Fakülte envaterinde bulunan Tetronik TDS2002 B Model osiloskop

(****)      halihazırda Fakülte envaterinde bulunan Y0014 işlemsel yükselteç eğitim seti

(*****)    Yarışma tarihine kadar Yarışma Komitesi’ne yeni üyeler katılabilecektir.

 

Haberler