Mühendislik Fakültesi

Başvuru

 

 

Katılımcı liselerin  4 Mayıs 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:

 

  • Formlar

                Vaka Analizi Yarışması Katılım Formu

 

  • Yarışmacının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildiren Ailelerin muvaffaktı (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge

 

 

Yukarıda istenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

 

Haberler