Mühendislik Fakültesi

Şartname

 

 

 

  1. Bu şartname, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından (belgenin geri kalanında Fakülte olarak adlandırılacaktır) 2018 yılı içerisinde liselere yönelik gerçekleştirilecek Vaka Analizi Yarışması (belgenin geri kalanında Yarışma olarak adlandırılacaktır) ile ilgili kuralları, Fakültenin ve katılımcı liselerin sorumluluklarını, önemli tarihleri ve diğer ayrıntıları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.
  2. Yarışma tarihi 11 Mayıs 2018’dir. Katılımcı liselerin katılacak her bir grup için 4 Mayıs 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:
   1. Takım üyelerinin okumakta oldukları lisenin adı
   2. Takım üyelerinin ve sorumlu öğretmenlerinin isimleri
   3. Takımın yarışmacılarının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirir Ailelerin muvafakati (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge
  1. Yarışmaya katılacak takımlar yalnızca öğrencilerden oluşmalıdır. Grupta bulunan öğrenci sayısı 2 (iki) kişi olmalıdır. Bir liseden birden fazla takım yarışmaya katılabilir ancak aynı öğrenciler birden fazla takımda yer alamaz. Farklı liselerin öğrencilerinin bir araya gelerek karma takımlar oluşturması mümkün değildir. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yaş ve sınıf durumları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
  2. Yarışma 11 Mayıs 2018 tarihinde(*) İzmir Ekonomi Üniversitesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilecek bir tanıtım, vaka çözümü ve ödül töreni etkinliği ile sonuçlanacaktır. Söz konusu etkinliğin nihai içeriği daha sonra duyurulacaktır.
  3. Bütün katılımcı takımların vaka çözümünde sadece kendilerine fakülte tarafından tahsis edilen materyalleri kullanmaları gerekmektedir. Katılımcılar, çözüme başlamadan önce üzerlerindeki her türlü iletişim cihazını (telefon, giyilebilir teknolojiler vb.) organizasyon görevlilerine isim karşılığı teslim etmelilerdir. Yarışmaya başvuran katılımcılar bunu kabul etmiş sayılır. Vaka çözümü esnasında bu cihazlardan herhangi birini kullandığı tespit edilen takımlar diskalifiye edilecektir.
  4. Yarışmada aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:
   1. Birincilik ödülü: Birinci olan takımın üyelerine 1’er adet olmak üzere toplamda iki adet tablet bilgisayar ve takım üyelerinin isimlerine hazırlanmış birincilik sertifikası verilecektir.
   2. İkincilik ödülü: İkinci olan takımın üyelerine takım üyelerinin isimlerine hazırlanmış ikincilik sertifikası verilecektir.
   3. Üçüncülük ödülü: Üçüncü olan takımın üyelerine takım üyelerinin isimlerine hazırlanmış üçüncülük sertifikası verilecektir.
  5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  6. Yarışmaya katılan liseler, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

 

İstenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

Yukarıdaki belgelerin Fakülteye teslimi ile birlikte takımlar verdikleri bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılmaktadır. Bilgilerde yanlışlık/eksiklik tespit edilmesi durumunda ilgili takımların yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır.

 

 

 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Yrd. Doç. Dr. Görkem Üçtuğ (gorkem.uctug@ieu.edu.tr)

Damla Alanç (damla.alanc@ieu.edu.tr)  0232 4888235

 

(*)            Üniversitenin öngörülemeyen sebepler dolayısıyla yarışma tarihini değiştirme yetkisi olup; tarih değişikliği olması durumunda yeni belirlenen tarih katılımcılara bildirilecektir.

 

 

 

 

Haberler