Mühendislik Fakültesi

Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yan Dal

Tüm bölümler için:

Zorunlu Dersler (34 Kredi)
Ders Kodu Ders Kredi
SE 115 Programlamaya Giriş I 3
SE 116 Programlamaya Giriş II
(Önkoşul: SE 115)
3
CE 221 Veri Yapıları ve Algoritmalar I
(Önkoşul: SE 116)
4
CE 222 Veri Yapıları ve Algoritmalar II
(Önkoşul: CE 221)
4
SE 480 İstemci-Taraflı Skript Dilleri 3
CE 451 Bilgisayar Bilimlerinde Uygulamalı Atölye I
(Önkoşul: 4. sınıf olmak)
1
CE 223 Veri Tabanı Sistemleri 4
ISE 211 Endüstriyel Bilişim Sistemleri I-Veri Tabanları ve Analiz 3
ISE 212 Endüstriyel Bilişim Sistemleri II-Tasarım ve Uygulamalar
(Önkoşul: ISE 211)
3
SE 204 Insan Bilgisayar Etkileşimi 3
ISE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği 3

İntibak bilgileri için tıklayınız


Çift Anadal

Bilgisayar, Yazılım, Endüstri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çift Anadal programlarını ilgili bölümlerin bağlantılarından görebilirsiniz. Bütün programlar için aşağıdaki koşullar geçerlidir.

  • MBBF Çift Anadal Programları sadece MBBF öğrencileri için sunulmaktadır. Dolayısıyla, diğer fakültelerin öğrencileri MBBF Çift Anadal Programlarına kaydolamazlar.
  • Herhangi bir programda sunulan bir ders, diğer bir program kapsamında ikinci kez sayılamaz.
  • Çift Anadal programlarında seçmeli dersler, sadece ilgili Çift Anadal ders planında belirtilen kodlu dersler arasından seçilebilir.

 

Haberler