Değer akış şeması ve değer katmayan faaliyetlerin elimine edilmesi, BTM

  Hastanede süreç iyileştirme çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

  Kanban Uygulaması ve Üretim Planlama Karar Destek Sistemi  Geliştirilmesi, Ege Endüstri

  Tütün Dışı Malzemeler İçin Envanter Planlaması Ve Değer Akış Haritası Oluşturulması, Phillip Morris

  Simeco Şirketi için Gazlı Ocak Tasarımı, Simeco

  ADB havaalanında uçak-kapı ataması, TAV

  Yeni şişeleme hattında Tek Hareket ile Kalıp Değişimi uygulaması, Tuborg

  Bira üretim sürecinde yüklenicilerin verimliliğini berlirlemek için iş etüdleri analizi, Tuborg

  Türk Tuborg'da Depo yerleşkesinin hazırlanması, Tuborg