Mühendislik Fakültesi

Başvuru

 

 

Katılımcı liselerin  15 Nisan 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:

 

  • Formlar

                Yumurta Atma Yarışması Katılım Formu

 

  • Yarışmacının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildiren Ailelerin muvaffaktı (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge

 

  • Tasarımın temel özelliklerini anlatan ve 2 sayfayı geçmeyecek bir teknik rapor

 

Yukarıda istenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

 

Haberler