Mühendislik Fakültesi

Duyurular


Fakülte Hakkında

    MEZUN
    BÖLÜM
    AKADEMİSYEN

MİSYON

Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve teknolojiyi geliştirebilen, takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen girişimci mühendisler yetiştirmek.

VİZYON

Teorik ve pratik bilgiye sahip olmanın yanı sıra çalışma disiplini ve mühendislik etiği kavramlarını da benimsemiş, dünyanın her yerinde çalışabilecek yenilikçi ve girişimci mezunlar veren bir fakülte olmak.

HABERLER