Mühendislik Fakültesi

SOSYAL MEDYA


Akademisyen Projeleri

 

Yeni Nesil Floresan Problar: Aşırı Hassas Tek Molekül Biyogörüntüleme için Doğrusal Olmayan Förster Rezonans Enerji Transferi Anten Probları

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca 
Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bütçe: 167.500,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 15.10.2017 - 15.10.2018

Türkçe Metinlerde Çok Sözcüklü İfadelerin Tespiti

Yürütücü: Doç. Dr.Senem Kumova Metin 
Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 156.483,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi:15.09.2015-15.09.2017

Yaşam Bilimlerinde Görüntülemenin İlerletilmesi için Yeni bir Avrupalı Biyogörüntü Analizcileri Ağı (NEUBIAS)

Yürütücü: Doç. Dr. Devrim Ünay 
Kurum: EU COST Action CA15124 Bütçe: 4.000.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 03.05.2016 - 02.05.2020

Türkçe Kısa Metin Benzerlik Ölçümü için Eminlik Faktörü Yaklaşımı ve Eş Anlatım Derlemi

Yürütücü: Doç. Dr. Senem Kumova Metin 
Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 151.020,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2014-10.04.2017

TR72 Bölgesi Tarımsal Ürünlerin Kümelenmesine Ait Modelleme Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat 
Kurum: Kalkınma Bakanlığı Bütçe: 52.500,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 06.02.2017 - 01.06.2017

Osmaniye İli Geçici Depolama Tesis Modellemesi, Finansal Analiz Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat 
Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe: 75.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.07.2017 - 01.10.2017

Oksit Nanopul Yapılı Frekans Yükseltici Nanofilmlerin Çok Fonksiyonlu Aygıt Uygulaması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Özge Sağlam 
Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 355.690,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 11.01 2017- 05.01.2020

Nişasta ve Diğer Kompleks Karbonhidratlar, Proteinler, Lipidler ve Lipid Türevlerinin Tek Başlarına veya Farklı Kombinasyonlarda Birlikte Kullanılması ile Yenilebilir Filmlerin Geliştirilmesi

Yürütücü: Prof. Dr. K. Nazan Turhan 
Kurum: Northstar İnnovation Endüstriyel Yatırımlar ve Dan.A.Ş. Bütçe: 100.000,00 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 01.12.2017 - 01.12.2018

Mobil Kablosuz Ağlarda Üç Boyutta Konum Tespiti Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Analizi

Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin Akcan - Doç. Dr. Cem Evrendilek 
Kurum: TÜBİTAK 112E099 Bütçe: 143.560,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2012-01.10.2014

Kamera Yardımı ile Son Üründe Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması

Yürütücü: Prof. Dr. Türker İnce 
Kurum: Yücel Kauçuk Konveyör Band San. Ve Tic . Ltd. Şti. Bütçe: 20.000,00 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 01.12.2017 - 01.06.2018

Kablosuz Ölçme Ağlarında GPS Kullanmadan Konumlamanın Algoritmik Açıdan İncelenmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin Akcan - Prof. Dr. Cem Evrendilek 
Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi A0902003 Bütçe: 20.000,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 30.04.2010-30.04.2012

İnsan Genomunda Bulunan G-Dörtlülerinin Sınıflandırılarak Korunmuş Motiflerin Keşfi ve Varyantlarının Analizi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca 
Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 92.228,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 15.08.2017 - 15.01.2019

İki-Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik olarak Bölümlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler

Yürütücü: Doç. Dr. Devrim Ünay 
Kurum: TÜBİTAK 1001 (113E603) Bütçe: 301.722,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.06.2014 - 01.06.2017

Et Reyonlarında Kamera ve Sensörler Yardımıyla Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Burçak Alp 
Kurum: Migros A.Ş. Bütçe: 20.000,00 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 15.05.2017 - 15.09.2017

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavaleto Geri Dönüşüm Tesis Modellemesi, Finansal Analiz Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat 
Kurum: Kalkınma Bakanlığı Bütçe: 83.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi:28.06.2017 - 04.09.2017

Esnek İmalat Sistemlerinde Atama ve Çizelgeleme Problemleri

Yürütücü: Doç. Dr. Selin Özpeynirci 
Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 42000 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 15.04.2011-15.04.2013

Elektro-Eğirme Yöntemi ile Nano Ölçekli Direkt Yazma ve Sensör Uygulaması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Özge Sağlam 
Kurum: TÜBİTAK 3001 Bütçe: 93.884,000 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 11.01.2017-11.01.2019

EkoRob: Kampüs Kılavuzu İnsansı Robot

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş - Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Türkan 
Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bütçe: 50.216,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 20.06.2017 - 20.06.2018

Düşük Maliyetli Motor Öğrenme Oyun Sistemlerinin Tasarım Kriterlerinin Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş - Hakan Çetinkaya - Doç. Dr. Seda Dural 
Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 174.060,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.10.2014 - 01.04.2017

Durum Farkında Servis Platform (CASP) Mimarisi, Tasarımı ve Geliştirilmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Görevlisi Ufuk Çelikkan - Doktor Öğretim Görevlisi Kaan Kurtel 
Kurum: TÜBİTAK 3001 Bütçe: 99.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.05.2015 - 01.11.2017

Çok Amaçlı Sınıflandırma Problemleri için Etkileşimli Yaklaşımlar Geliştirilmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Selin Özpeynirci 
Kurum: TÜBİTAK 2219 Bütçe: 11400 Euro Başlama-Bitiş Tarihi: 01.08.2014-31.01.2015

Ca2Nb2O7 Nanolevhaların Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar Kurum: Bütçe: Başlama - Bitiş Tarihi:

Bolu İli için Geçici Depolama Tesisi Kurulumu

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat 
Kurum: Kalkınma Bakanlığı Bütçe: 5.159.055 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.12.2015 - 29.12.2017

Bir Seri Yeni Kumarin Temelli Schiff Bazlarının Sentezi, Anyon/Katyon Algılama Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi ve Çeşitli Nükleik Asitlere Karşı İlgisinin Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca 
Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 60.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.01.2016-05.02.2017

Bal ve Arı Ürünleri Formülasyonu Geliştirilmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca 
Kurum: DYN Doğal Ürünler Ltd. Şti. Bütçe: 7.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 15.05.2017 - 15.08.2017

Arabidopsis Tohumunun Mikronütrientlerce Zenginleştirilmesinde Vaküler Metal Taşıyıcı MTP8’in Kullanımı

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Eroğlu 
Kurum: TÜBİTAK 2232 Bütçe: 30.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.12.2015 - 10.04.2018

Android İşletim Sistemi Destekli Canlı Video Yayını ile Aynı anda Ekran Yönetimi Sağlayan Uzaktan Yönetimli Bilgilendirme Ekranları Sistemi

Yürütücü: Prof. Dr. Murat Aşkar 
Kurum: Artsys Akıllı Sistemler Elektronik Bilişim San. Ve Tic. A.Ş Bütçe: 25.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.01.2017 - 19.08.2

Karaciğer Kanserinde Tekrarlı DNA Grubundan HSAT-I ve HSAT-II’nin İfadesinin Karakterizasyonu ve Bu İfadenin Kanserleşmeye Etkisi ile Tedaviye Yönelik Potansiyelinin İncelenmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Cihangir Yandım
Kurum: TÜBİTAK 2232 Bütçe: 30.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.06.2018 - 31.05.2020

HIV Tanı Testi Geliştirme Amacıyla HIV Kapsit ve Nanokor Proteinlerinin Etkileşimi ve Stabilitelerinin Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Hümeyra Taşkent Sezgin
Kurum: TÜBİTAK 2232 Bütçe: 20.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.06.2018 - 31.05.2020

Sorafenib Dirençli Hücreler ve Parental Hücreler ile Oluşturulan Çok Hücreli 3-D Tümör Sferoid Modelinde Sorafenib Dirençli Hücrelerin Regorafenib Cevabının İncelenmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar
Kurum: TÜBİTAK 1001 Bütçe:  -Başlama - Bitiş Tarihi: -

Escherichia Coli'de Bulunan Korunmuş G-Dörtlüsü Sınıfının Biyolojik Rolünün Araştırılması 

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca
Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe:
267.964,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.11.2018 - 01.01.2020

Planktonik ve Biyofilmden Dağılmış Hücrelerin Yüzeye Adhezyon Kuvvetleri ve Hücre Yüzeyi Fizyokimyasal Özellikleri 

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi F. Pınar Gördesli Duatepe
Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: - Başlama - Bitiş Tarihi: 0-

 

SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.