English

MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


 

 

HABERLER


27 MAYIS 2012 | Küçük| Büyük| Print This Page

1. LİSELER ARASI FEN VE MÜHENDİSLİK PROJE YARISMASI

Yarışma fotoğraflarına http://cs.ieu.edu.tr/proje_yarismasi/ adresinden ulaşabilirsiniz

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

1. Liseler Arası Fen ve Mühendislik Proje Yarışması

Amaç

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan 1. Liseler Arası Fen ve Mühendislik Proje Yarışmasının amacı, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerimizin araştırmacı yanlarını ortaya çıkararak insanlık için yararlı yeni buluş ve projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, öğrencilerin fen bilimleri ve mühendislik alanlarına ilgilerini artırmak, gelecekte araştırmacı olmak isteyen öğrencileri erken yaşlarda keşfederek onlara destek olmaktır.
Yarışma, 2011-2012 öğretim yılında İzmir ili ve ilçelerinde yer alan resmi/özel tüm ortaöğretim kurumlarındaki 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
1. Fen ve Mühendislik Proje Yarışması Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 5 alanda yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır.

Önemli Tarihler

Başvuru Süresi: 16 Ocak 2012, 09:00 - 30 Mart 2012, 17:00
Projelerin Değerlendirilmesi: 30 Mart 2012 - 30 Nisan 2012
Sergilenecek Eserlerin İlanı: 30 Nisan 2012
Sergi Süresi: 24-25 Mayıs 2012
Sonuçların Açıklanması: 25 Mayıs 2012
Ödül Töreni: 25 Mayıs 2012

Sergilenmeye Değer Bulunan Projeler

24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek yarışmada sergilenmeye değer bulunan projelerin listesine buradan erişebilirsiniz. Liste, http://projeler35.yeniveri.com/index.html web sayfasında da duyurulmaktadır.
Sergilenmeye değer bulunan projeleri gerçekleştiren öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerini ve lise yöneticilerini kutlar, başarılarınızın gelişerek sürmesini dileriz.
24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek 1. Liseler Arası Fen ve Mühendislik Proje Yarışması’nda görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Sergi Yönergesi

Proje sergisi, 24 Mayıs 2012 Perşembe Günü Saat 11:00’de açılacaktır ve 25 Mayıs 2012 Cuma günü ödül töreninin ardından saat 12:00’de sonlanacaktır.
Sergilenmeye değer projeleri belirlemek için yapılan ve şu anda tamamlanan ön değerlendirme, kimlik bilgileriniz saklı tutularak gerçekleştirilmiştir. Her bir proje, İzmir İli Üniversiteleri’nde görev yapmakta olan ve değerlendirdikleri projelerin başvurmuş olduğu dalların uzmanı olan 3’er jüri üyesi tarafından değerlendirilmiştir.
Ödüle değer projelerin belirlenmesi, 24 Mayıs Perşembe Günü Saat 11:00-16:30 saatleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak sergi sırasında, ön değerlendirmeleri gerçekleştiren 3 jüri üyesi ve gerekirse atanacak olan diğer ek jüri üyeleri tarafından, proje afişlerinin ve varsa maketlerinin başında öğrencilere soru sorularak yerine getirilecektir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak sergide, her proje için 100 cm (en) x 120 cm (boy) olmak üzere bir afiş alanı ayrılacaktır.
Afişiniz,
 • projeyi gerçekleştiren öğrencilerin, danışman öğretmenlerinin ve Liselerinin adlarını, proje başlığını ve kısa bir özetini,
 • kullanılan yöntem ve materyali, ilgili ise deney, gözlem, tasarım ve/veya gerçekleme düzeneklerini ve elde edilen verilerin çözümlenmesini özgün yanını, temel sonuçlarını, kullanılabilirliğini ve yararlarını, yararlanılan kaynakları ve alınan destekleri içeren bir yapıda,
 • metin ve görselliğin dengelendiği, özgün fikir ile temel bulgu ve sonuçların ilgi çekici ve okunaklı bir biçimde sunulduğu bir düzende olmalıdır.
Afişinizin dışında proje maketi olması durumunda, elektrik, masa ve diğer teçhizat gereksinimlerinizi en geç 17 Mayıs 2012 Perşembe Günü saat 17:00’ye kadar dide.erguven@ieu.edu.tr ve cuneyt.guzelis@ieu.edu.tr adreslerine e-posta ile iletiniz.
24 Mayıs 2012 Perşembe Günü 11:00-16.30 saatlerinde sergi sırasında jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucunda belirlenecek olan ödüle değer projeler, 25 Mayıs 2012 Cuma Günü 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ödül töreninde açıklanacaktır.

Başvuru ve Gerekli Belgeler

 • Fen ve Mühendislik Proje Yarışması’na İzmir İli sınırları içersindeki resmi/özel orta öğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilirler.
 • Yarışmaya öğrencilerimiz herhangi bir sınırlama olmadan istedikleri kadar proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci ve bir danışman öğretmen tarafından hazırlanabilir.
 • Proje müracaatları http://cs.ieu.edu.tr adresinde yer alan BAŞVURU VE KOŞULLAR linki üzerinden elektronik ortamda “Kimlik ve Proje Bilgileri Formu” ile “Proje Raporu Formu” yüklenerek yerine getirilecektir.
 • Projeler ortaöğretim öğrencileri tarafından Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 5 alanda hazırlanacaktır.
 • Projeler bilimsel araştırma projesi niteliğinde olmalıdır.
 • 2011-2012 eğitim-öğretim yılında diğer kurumlar tarafından yapılan ulusal veya uluslararası yarışmalara katılan projeler yarışmaya başvurabilirler ve seçilmeleri halinde sergilenebilirler. Ancak bu yarışmalarda dereceye giren projeler ödül alamazlar ve eksik-yanlış bilgilenmeyle sehven verilebilecek ödüller geçersiz sayılacaktır. 1. Fen ve Mühendislik Proje Yarışması’na katılan projelerin diğer yarışmalara da katılmasında sakınca yoktur.
 • Yukarıdaki koşullara uymayan projeler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma yönergesine uygun olmayan projeler belirlendiğinde hangi aşamada olursa olsun değerlendirme kapsamından çıkarılacaklardır.
Yarışmaya katılanlardan, sergilenmeye değer görülen projeler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda 24-25 MAYIS 2012 tarihleri arasında sergileneceklerdir.
 • Sergi günleri öğle yemeği Yarışma Koordinatörü İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
 • Sergi ve ödül töreni ulaşım ve konaklama giderleri katılımcıya aittir.
 • Yarışmada her proje alanında ortaöğretim öğrencilerine birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, danışman öğretmenlere ise plaket belgesi verilecektir.
 • Her dalın birincisi olan kuruma projeksiyon cihazı verilecektir.
 • Sergilenmeye değer görülen projeleri gerçekleştiren tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

Başvuru İşlemleri

Aşağıda elektronik biçimde yer alan “Kimlik ve Proje Bilgileri Formu” ve “Proje Raporu Formu” doldurulduktan sonra, formların hemen altında yer alan yükleme butonu kullanılarak yüklenmelidirler.
Proje Raporu Formuna kimliğinizi açığa çıkaracak bir bilgi vermemelisiniz. Raporların jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sürecinde kimlik bilgileriniz saklı tutularak jüri üyelerinin sadece “Proje Raporu Formu”’nda yer alan bilgilere dayalı olarak değerlendirme yapması sağlanacaktır.
Başvurular 16 Ocak 2012-30 Mart 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler arasında en fazla 2 öğrenci çalışmalarını hazırlayıp danışman öğretmen kimlik ve özet proje bilgilerini “Kimlik ve Proje Bilgileri Formu”’na, proje bilgilerini ise “Proje Raporu Formu”’na girerek web sayfasındaki yükleme butonu aracılığıyla yüklemelidir.
ÖNEMLİ: Çalışmanızın tamamlanıp, son şeklini aldığına emin olunuz. “Proje Raporu Formu”’ yüklendikten sonra tekrar düzeltme yapılamayacaktır. Jüri değerlendirme sürecinde “Proje Raporu Formu”’nda yer alan proje bilgileri esas alınacaktır. “Kimlik ve Proje Bilgileri Formu”’nda yer alacak proje bilgileri jüri değerlendirme sürecinde kullanılmayacağından bu formun “Proje Raporu Formu”’n tamamlanmasından önceki bir tarihte, yarışmaya katılım istemini de iletmek üzere, yarışma sayfasına yüklenmesi olanaklıdır.
Lütfen formları indiriniz,

Başvuruların Değerlendirilmesi

Proje yönergesine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler "Proje Raporu" üzerinden değerlendirilecektir.
Bu değerlendirmede;
 • Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük (10 puan)
 • Yaratıcılık (10 puan)
 • Kullanılan Bilimsel Yöntem (problemin tanımlanması, hipotez, yöntem, deney süreci, veri analizi, yorum) (40 puan)
 • Tutarlılık (5 puan)
 • Katkı (5 puan)
 • Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, Akademik…) (5 puan)
 • Uygulanabilir veya kullanışlı olma (5 puan)
 • Kaynak taraması (5 puan)
 • Sonuç ve açıklık (5 puan)
 • Özümseme ve hakimiyet (10 puan)
gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.
Jüri kararları nihai kararlardır, itiraz edilemez.

Ödüller

Her dalın birincisine: 1000 TL ve madalya
Her dalın ikincisine: 800 TL ve madalya
Her dalın üçüncüsüne: 600 TL ve madalya

Projelerin Sergilenmesi

1. Elemeyi geçen projeler, 24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda sergilenecektir.
NOT: Yarışmaya katılan tüm projelerin sergilenme hakkı Yarışma Koordinatörlüğü’ne aittir. Yarışmamıza katılan herkes bu formdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Afiş

Düzenleyen Kuruluşlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sakarya Cad. No: 156 Balçova İzmir- 35330
Tel: (232) 488 81 22 - 488 81 27


İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Konak/İZMİR
Tel: (232) 477 21 38

Düzenleme Kurulu

ONUR KURULU

Vefa BARDAKÇI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü
Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör V.
 

DANIŞMA KURULU

Reha A. KARASU
Şube Müdürü
Prof. Dr. Turhan Tunalı
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı

KOMİTE ÜYELERİ

Reha A. KARASU İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/PROJELER KOORDİNASYON BÖLÜMÜ
Başkan
(Organizasyon Sorumlusu)
TEL: 477 21 38
Prof. Dr. Turhan TUNALI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Murat AŞKAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Murat FADILOĞLU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doç Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Uğur MADRAN İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Öğr. Gör. İlker KORKMAZ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Öğr. Gör. Kaya OĞUZ EGE ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ
Mine KAYICAN İEÜ TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Dide ERGÜVEN İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dilek ÖĞE İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Özgen SARAÇOĞULLARI İEÜ TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ferruh SEMERCİ İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / PROJELER KOORDİNASYON BÖLÜMÜ
B. Şeyda KARADENİZ İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / PROJELER KOORDİNASYON BÖLÜMÜ
Semra BAYTURAN İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / PROJELER KOORDİNASYON BÖLÜMÜ
Benal HEPSÖĞÜTLÜ İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / PROJELER KOORDİNASYON BÖLÜMÜ

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Dekanlığı
Sakarya Caddesi No:156,
35330 Balçova, İZMİR, TÜRKİYE
Telefon: (0232) 488 81 27
E-posta: dide.erguven@ieu.edu.tr