Mühendislik Fakültesi

Enerji Verimli, Çevre ve Canlı Dostu Robot Yarışması

 

      

 

 

                                                                                        İzmir Ekonomi Üniversitesi
                                                                                            Mühendislik  Fakültesi
                                                  Liseler Arası "Enerji Verimli, Çevre ve Canlı Dostu" Temalı Robot Yarışması

 

Yarışma Konusu

İzmir, İstanbul ve Ege Bölgesinde yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören öğrencilerin, mekanik tasarım ve kodlama konusunda yetkinlik kazandırmak, aynı zamanda çevre ve canlı bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecek olan ve İzmir, İstanbul ve Ege Bölgesinde yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören öğrencilerinin katılımına açık olan “Enerji Verimli, Çevre ve Canlı Dostu” temalı Robot Yarışması, mekanik tasarım ve kodlama konusunda yetkinlik kazandırmak, aynı zamanda çevre ve canlı bilincinin oluşmasına teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu yarışma ile ayrıca orta öğretim (lise) seviyesindeki öğrencilerinin, Mühendislik Fakültesi eğitimine olan ilgilerini arttırmak ve bu alandaki yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amaçlamaktadır.
 
 
Katılım Koşulları
 
 • Yarışma  İzmir, İstanbul ve Ege Bölgesinde yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Adaylar, yarışmaya danışman öğretmenleri nezaretinde bireysel veya grup olarak katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılar tek tasarımla yarışmaya katılabilir, katılım formu doldurulmalıdır.
 • Yarışmaya katılan çalışmaların fikri hakları, çalışmanın sahibi tasarımcılara aittir.
 • Yarışmaya katılan çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış çalışmalar yarışma kapsamına alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm tasarımlar özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 
Yarışmanın Teması
 1. Yarışmanın teması “enerji verimli, çevre ve canlı dostu robot” olarak tanımlanmıştır. Yarışmaya katılacak robotun tasarımına dair herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak önerilen robot aşağıdaki başlıklardan en az biriyle ilgili olmalıdır
  1. Kendi enerjisini (en azından bir kısmını) kendi üretmesi
  2. Yerine getirdiği faaliyetin çevreyi koruyacak nitelikte olması
  3. İnsana ve/veya hayvana yardım eder nitelikte olması
  4. Günlük hayatı kolaylaştıracak ve az enerji harcayacak nitelikte olması

Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi ve Ödüller
 1. Birincilik ödülü: Birinci olan takımın lisesine Fakülte tarafından iki adet Ardukit seti(**),  iki adet osiloskop(***) ve bir adet işlemsel yükselteç eğitim seti(****) hediye edilecektir.
 2. İkincilik ödülü: İkinci olan takımın lisesine Fakülte tarafından bir adet Ardukit seti(**),  bir adet osiloskop(***) ve bir adet işlemsel yükselteç eğitim seti(****) hediye edilecektir.
 3. Üçüncülük ödülü: Üçüncü olan takımın lisesine Fakülte tarafından bir adet Ardukit seti(**) ve 1 adet işlemsel yükselteç eğitim seti(****) hediye edilecektir.

Ayrıca, yarışmaya katılan liselerin her birine Fakülte tarafından bir adet Arduino Uno Başlangıç Eğitim Seti hediye edilecektir. Yarışmaya katılacak takımların bütün üyelerine, İzmir Ekonomi Üniversitesi – Bilge İzmir Firması tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan ve Fakülte’nin laboratuvarlarında gerçekleşecek bir yazılım eğitimi (belgenin geri kalanında Eğitim olarak adlandırılacaktır) verilecektir. Eğitim sertifikalı olup sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 65 puan alınması gerekmektedir.

 1. Gelecek Vadeden Gençler ödülü: Yarışmaya katılan takımların üyelerinden bir tanesine Yarışma tarihinden itibaren üç yıl içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi programlarından herhangi birisine “burssuz” kontenjandan yerleşmesi halinde yerleşim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli %100 burs, bir diğerine aynı koşullar kapsamında %50 burs, ve bir diğerine aynı koşullar kapsamında %25 burs verilecektir. “Gelecek Vadeden Gençler” ödülünü alan öğrencilerin dereceye giren takımlardan olma zorunluluğu bulunmamaktadır. “Gelecek Vadeden Gençler” ödülünü alacak öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınacaktır:
  1. Eğitim sonunda yapılacak sınavdan alınan puan (10 üzerinden hesaplanmış şekilde)
  2. Yarışmada birinci olan takımın üyesi olanlara 5, ikinci olan takımın üyesi olanlara 3, üçüncü olan takımın üyesi olanlara 1 ilave puan
  3. Yarışma günü jüri üyelerinin yapacağı sözlü mülakatlardan alınan performans puanı (10 üzerinden)
  4. Yukarıdaki üç kıstastan toplamda en yüksek puanı alan ilk 10 öğrenci, Fakülte Dekanlığı tarafından yüz yüze mülakata çağrılacaktır. Bu mülakatlar sonunda Üniversite Rektörü ve nihai olarak Mütevelli Heyet Başkanı onayıyla “Gelecek Vadeden Gençler” burslarını kazanan öğrenciler belli olacaktır.  Ödülleri kazananlar mülakatların tamamlanmasının ardından 7 gün içerisinde belli olacak ve duyurulacaktır.

Katılımcıların Fakülte programlarına tam burslu veya yarı burslu kontenjanlardan yerleşmeleri halinde yukarıda belirtilen burs ödüllerinin nakde çevrilmesi veya ilave burs olarak verilmesi mümkün olmayacaktır.

 
Seçici Kurul

Prof.Dr. Yaşar Güneri Şahin

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gazihan Alankuş

İEÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Levent Eren

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Prof.Dr. Hakkı Eskicioğlu

İEÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Prof.Dr. Barış Özerdem

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Prof.Dr. Türker İnce

İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Doç.Dr. Cem Evrendilek

İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Doç.Dr. Hüseyin Akcan

İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Doç.Dr. Devrim Ünay

İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Yrd.Doç.Dr. Görkem Üçtuğ

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Doç.Dr. Sanem Sarıel

 

 

Cem Bayraktar

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

Bilge İzmir Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Fakülte dışı üye

 

 

 

Fakülte dışı üye

 

Katılım Formatı

 • Yarışmaya http://fecs.ieu.edu.tr/tr/robot-yarisma-basvuru web sitesinden başvuru formları doldurularak katılım sağlanacaktır. Başvuru formu, katılımcı tarafından yazdırılmalı, gerekli yerler doldurulmalı ve daha sonra (şartnamede belirtildiği şekilde) gönderilmelidir.
 • Yarışmacılarının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirir Ailelerin muvaffaktı (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge
 • Tasarımın temel özelliklerini anlatan ve 2 sayfayı geçmeyecek bir teknik rapor
 • Başvuru paketi içerisinde; http://fecs.ieu.edu.tr/tr/robot-yarisma-basvuru adresinden ulaşılabilir halde olan başvuru formunun yazdırılmış ıslak imzalı hali,  A4 boyutlarındaki açıklama metni bulunmalıdır. Başvuru paketi üzerinde alıcı ismi ve adresi, yarışmanın başlığı belirtilmelidir.
 • Başvuru paketinin gönderileceği adres:                                                                                                                     
  Damla ALANÇ,   damla.alanc@ieu.edu.tr
 
Yarışma Takvimi
 
 • Yarışmanın duyurusu                                                      : 12/02/2018
 • Son başvuru tarihi                                                           : 20/03/2018
 • Yarışma sonuçlarının ilanı ve Ödül Töreni                      :26/05/2018
 
Diğer Hususlar 
 
 • Yarışmaya katılan bütün lise öğrencileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kararları geçerlidir.

 

 

Haberler

SOSYAL MEDYA