Mühendislik Fakültesi

Doğadan Esinlenmiş, Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Robot Sürüsü Yarışı

 

      

 

 

 

 

                                                                                        İzmir Ekonomi Üniversitesi
                                                                                            Mühendislik  Fakültesi
                                    
Doğadan Esinlenmiş, Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Robot Sürüsü Yarışı 

 1. Bu şartname, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından (belgenin geri kalanında Fakülte olarak adlandırılacaktır) 2019 yılı içerisinde liselere yönelik gerçekleştirilecek Robotik Yarışması (belgenin geri kalanında Yarışma olarak adlandırılacaktır) ile ilgili kuralları, Fakültenin ve katılımcı liselerin sorumluluklarını, önemli tarihleri ve diğer ayrıntıları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Yarışmaya katılacak robotların tasarımları özgün olmalıdır, bununla birlikte önerilen robotlarda önceden üretilmiş mekanik ve elektronik parçalar kullanılabilir. Katılımcılar, teslim ettikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren çalışmaların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu bağlamda yarışmada ödül alan çalışmaların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti durumunda yarışmacı diskalifiye edilir.
 3. Önerilen robotlar yarışmaya katılacak grupta bulunan öğrenciler tarafından yapılmalıdır.
 4. Yarışmanın teması “Doğadan Esinlenmiş, Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Robot Sürüsü Yarışı” olarak tanımlanmıştır. Yarışmaya katılacak robotun tasarımına, yarışmanın detaylarına ve takımların başarı sıralamasına dair kurallar aşağıda belirtilmiştir:
 1. Takımların yarışmaya birbirinin eşi 4 adet robottan oluşan bir sürü ile katılması gerekmektedir.
 2. Robotlar örümcek veya doğadaki başka canlılardan esinlenmiş ve 4, 6 veya 8 bacaklı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Tasarımda ilerleme hareketi için tekerlek kullanılmamalıdır.
 3. Her robotta sadece 1 adet 12 Volt motor kullanılabilir. Tüm bacaklar tek motor kullanılarak hareket ettirilmelidir. Söz konusu motor takımlara Fakülte tarafından temin edilecektir (bkz. Madde 10)
 4. Her robotta toplamda en fazla 12 Voltluk standart pil kullanılabilir.
 5. Robotun ana gövdesi ve bacaklar geri dönüşümlü malzemeden yapılmalıdır. Kağıt, plastik, metal, vb. malzemeler kullanılabilir. Teknik raporda (bkz. Madde 5.d) geri dönüşümlü malzemeler hakkında bilgi verilmelidir.
 6. Mekanizmanın tasarımı ve hareket aktarımı için gerekli özel parçalar 3D yazıcı çıktısı olabilir veya yeni, hazır alınmış malzemeler kullanılabilir.
 7. Robotun boyutları 10 cm ×10 cm × 10 cm değerlerini aşmamalıdır.
 8. Takımlara ait robotlar, Fakülte tarafından belirlenecek bir parkurda 4 × 12 metrelik bir bayrak yarışı gerçekleştirecektir. Sürüden 1 robotun parkur dışına çıkması veya parkuru tamamlayamaması durumunda takım diskalifiye olacaktır. Robotların harekete geçmeleri için herhangi bir algılayıcı kullanılmasına gerek yoktur, hareket komutu takım üyeleri tarafından manuel olarak verilebilir. Toplam parkuru en kısa sürede tamamlayan ekip yarışı kazanacaktır. Birden fazla takımın aynı süreyi elde etmesi halinde tasarımı daha hafif olan takım yarışmanın birincisi olacaktır.
 1. Yarışma sürecinin resmi başlangıç tarihi 18 Mart 2019’dur. Bu tarihte yarışma duyurusu çeşitli mecralardan (Fakülte internet sitesi, e-posta, telefon yoluyla bilgilendirme) yapılacaktır. Katılımcı liselerin katılacak her bir grup için 15 Nisan 2019 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:
  1. Takımın adı
  2. Takım üyelerinin ve takım danışmanlarının isimleri
  3. Takımın yarışmacılarının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirir Ailelerin muvaffaktı (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge
  4. Robotun temel özelliklerini anlatan ve 2 sayfayı geçmeyecek bir teknik rapor

İstenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden ya da e-posta yoluyla damla.alanc@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir.

 

Yukarıdaki belgelerin Fakülteye tesliminin ardından Yarışma Komitesi teknik raporu inceleyerek tasarımın yarışma temasına uygunluğunu tespit edecek, herhangi bir aykırılık halinde ilgili liseye bilgi verilerek tasarımlarını güncellemeleri talep edilecektir. Söz konusu bildirimin yapılmasından sonraki 15 gün içerisinde güncellenmiş teknik raporun Yarışma Komitesine ulaştırılması ve komite tarafından onaylanması halinde ilgili lisenin yarışmaya katılmasına izin verilecektir. Komite tarafından uygunluk belgesi almayan liselerin yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır.

 1. Yarışmaya katılacak takımlar yalnızca öğrencilerden oluşmalıdır. Gruplarda en fazla 3 öğrenci yer alabilir. Bir liseden birden fazla takım yarışmaya katılabilir ancak aynı öğrenciler birden fazla takımda yer alamaz. Farklı liselerin öğrencilerinin bir araya gelerek karma takımlar oluşturması mümkündür. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yaş ve sınıf durumları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
 2. Yarışma 18 Mayıs 2019(*) tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek bir seminer, sergi ve ödül töreni etkinliği ile sonuçlanacaktır. Söz konusu etkinliğin nihai içeriği daha sonra duyurulacaktır.
 3. Yarışmada aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:
  1. Birincilik ödülü: Birinci olan takımın bütün üyelerine Fakülte tarafından birer adet Tam Cumhuriyet Altını verilecektir.
  2. İkincilik ödülü: İkinci olan takımın bütün üyelerine Fakülte tarafından birer adet Yarım Cumhuriyet Altını verilecektir.
  3. Jüri özel ödülü: Parkur tamamlama süresinden bağımsız olarak, teknik tasarım, yaratıcılık, maliyet gibi unsurlar göz önüne alınarak “En İyi Tasarım” ödülü verilecektir. Bu ödülü alan takımın üyelerinin her birine Fakülte tarafından birer adet Çeyrek Cumhuriyet Altını verilecektir.
 4. Yarışma takvimi sürecinde Fakülte, katılımcı takımlara teknik destek sağlayacaktır. Teknik desteğin kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
  1. Akademisyenlerden birebir danışmanlık yardımı (en az 1 hafta önceden randevu almak ve takım başına haftada 1 saati geçmemek kaydıyla). Söz konusu danışmanlık hizmeti istenirse Fakültede, istenirse de katılımcı lisenin kampüsünde verilebilecektir. Yarışma süreci boyunca bir takıma en fazla bir kez danışmanlık yardımı verilebilecektir.
  2. Fakülte laboratuvarlarının kullanımı (en az 3 gün önceden randevu almak ve takım başına haftada 4 saati geçmemek kaydıyla).
  3. İzmir Ekonomi Üniversitesi kütüphanesinin kullanımı
 5. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Madde 5’te bahsedilen ön tasarım aşamasını başarıyla tamamlayan takımların hepsine, Fakülte tarafından özellikleri Madde 4.c’de belirtilmiş motorlar hibe edilecektir. Diğer malzemelerin takım tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
 6. Yarışmaya katılan liseler, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Komitesi:

İsim

Pozisyon

Komitedeki görevi

Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul

İEÜ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Gazihan Alankuş

İEÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi

Başkan yardımcısı

Prof. Dr. Lale Canan Dülger

İEÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. Barış Özerdem

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Doç.Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Yağız Bayraktaroğlu

İTÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi

Fakülte dışı üye

Doç. Dr. Gökhan Kiper

İYTE Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi

Fakülte dışı üye

(**)

   

 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Doç. Dr. Görkem Üçtuğ (gorkem.uctug@ieu.edu.tr)

Damla Alanç (damla.alanc@ieu.edu.tr)  Tel: 0232 4888235

 

(*)          Üniversitenin öngörülemeyen sebepler dolayısıyla yarışma finalinin tarihini değiştirme yetkisi olup; tarih değişikliği olması durumunda yeni belirlenen tarih katılımcılara bildirilecektir.

 (**)       Yarışma tarihine kadar Yarışma Komitesi’nde değişiklik olursa katılımcılara bildirilecektir.

 

 

 

Haberler

SOSYAL MEDYA