Bizi takip edin
|
EN

Mühendislik Fakültesi

SOSYAL MEDYA

Gıda: Besin mi? Zehir mi?

İEÜ Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü etkinlikleri kapsamında Nisan ayında "Gıda: Besin mi Zehir mi?" başlıklı panel düzenlendi. Panele TMMBO Gıda Mühendisliği Odası Eski Başkanı A. Petek ATAMAN, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Aykut AYTAÇ, İEÜ. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek E. SOYSAL ve İEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Cem ÖZCAN davet edilmiş ve panel İEÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Nazan TURHAN moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelde gıda güvenliği, güvenli gıda tüketimi ile denetim mekanizması arasındaki ilişki, yasal düzenlemeler, gıda zehirlenmeleri ve belirtileri, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda suçları, tüketici hakları konusunda bilgilendirmeler yapılarak, soru-cevap kısmında merak edilen konular açığa kavuşturulmuştur.

Gıda güvenliği kurallarına ve yasal düzenlemelere üreticiler ve satıcılar uymuş olsalar bile, gıdaların kalitesi ve güvenliği için tüketicilere de düşen görevlerin olduğunu belirterek son tüketim tarihi, saklama koşulları gibi gıdanın ömrünü belirleyen ibarelere uyulmasının önemi katılıcılar tarafından vurgulanmıştır. Gıda güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınmadığı durumlarda patojen bir mikroorganizma ya da onun ürettiği toksini içeren bir gıdanın tüketimi sonucu ortaya çıkan gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların ciddi sorunlar oluşturabileceği belirtilmiştir. Gıda kaynaklı hastalıkların uzun vadeli etkilerini inceleyen araştırmalarda, bu hastalıkların uzun vadede böbrek yetmezliği, reaktif artrit, beyin ve sinir sisteminde çeşitli bozukluklara yol açabildiği ifade edilmiştir. Örneğin; Avrupa’da çok yaygın görülen Campylobacter jejuni enfeksiyonu, her 1000 kişiden 1’inde Gullian-Barre Sendromu oluşturmaktadır.

Ayrıca panelde gıda güvenliğinin hukuksal boyutu da tartışılmıştır. Bireylerin sağlık, hijyen ve gıda güvenilirliği ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan kanun ve mevzuatların gıda güvenliği konusunda önemli gelişmeleri de beraberinde getirdiği ve özellikle denetimin tek bir otoritede toplanması gerekliliği vurgulanmıştır. Diğer taraftan hala önüne geçilemeyen kayıt dışı üretim, gıdalardaki taklit ve tağşiş gibi sorunlar ve uygulanan yaptırımlarda kararlı olunması, yasalarla caydırıcılık sağlanması, ceza miktarlarının sahtekârlıktan elde edilen ekonomik kazançtan daha yüksek olması gibi sorunlara değinilmiştir. Davaların acilen oluşturulması gereken gıda hukuku alanında uzmanların yer aldığı gıda güvenliği mahkemelerince görülmesi zorunluluğu ortak bir fikir olarak ifade edilmiştir.

 

 

      
 
 

 

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.