Bizi takip edin
|
EN

Mühendislik Fakültesi

SOSYAL MEDYA

Fakülte Bünyesinde Yürütülen Projeler

 • Yeni Nesil Floresan Problar: Aşırı Hassas Tek Molekül Biyogörüntüleme için Doğrusal Olmayan Förster Rezonans Enerji Transferi Anten Probları

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca

Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bütçe: 167.500,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 15.10.2017 - 15.10.2018

 • Yaşam Bilimlerinde Görüntülemenin İlerletilmesi için Yeni bir Avrupalı Biyogörüntü Analizcileri Ağı (NEUBIAS)

Yürütücü: Doç. Dr. Devrim Ünay

Kurum: EU COST Action CA15124 Bütçe: 4.000.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 03.05.2016 - 02.05.2020

 • Türkçe Kısa Metin Benzerlik Ölçümü için Eminlik Faktörü Yaklaşımı ve Eş Anlatım Derlemi

Yürütücü: Doç. Dr. Senem Kumova Metin

Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 151.020,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2014-10.04.2017

 • TR72 Bölgesi Tarımsal Ürünlerin Kümelenmesine Ait Modelleme Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat

Kurum: Kalkınma Bakanlığı Bütçe: 52.500,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 06.02.2017 - 01.06.2017

 • Osmaniye İli Geçici Depolama Tesis Modellemesi, Finansal Analiz Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat

Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe: 75.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.07.2017 - 01.10.2017

 • Oksit Nanopul Yapılı Frekans Yükseltici Nanofilmlerin Çok Fonksiyonlu Aygıt Uygulaması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Özge Sağlam

Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 355.690,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 11.01 2017- 05.01.2020

 • Nişasta ve Diğer Kompleks Karbonhidratlar, Proteinler, Lipidler ve Lipid Türevlerinin Tek Başlarına veya Farklı Kombinasyonlarda Birlikte Kullanılması ile Yenilebilir Filmlerin Geliştirilmesi

Yürütücü: Prof. Dr. K. Nazan Turhan

Kurum: Northstar İnnovation Endüstriyel Yatırımlar ve Dan.A.Ş. Bütçe: 100.000,00 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 01.12.2017 - 01.12.2018

 • Mobil Kablosuz Ağlarda Üç Boyutta Konum Tespiti Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Analizi

Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin Akcan - Doç. Dr. Cem Evrendilek

Kurum: TÜBİTAK 112E099 Bütçe: 143.560,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2012-01.10.2014

 • Kamera Yardımı ile Son Üründe Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması

Yürütücü: Prof. Dr. Türker İnce

Kurum: Yücel Kauçuk Konveyör Band San. Ve Tic . Ltd. Şti. Bütçe: 20.000,00 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 01.12.2017 - 01.06.2018

 • Kablosuz Ölçme Ağlarında GPS Kullanmadan Konumlamanın Algoritmik Açıdan İncelenmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Hüseyin Akcan - Prof. Dr. Cem Evrendilek

Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi A0902003 Bütçe: 20.000,00 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 30.04.2010-30.04.2012

 • İnsan Genomunda Bulunan G-Dörtlülerinin Sınıflandırılarak Korunmuş Motiflerin Keşfi ve Varyantlarının Analizi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca

Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 92.228,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 15.08.2017 - 15.01.2019

 • İki-Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik olarak Bölümlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler

Yürütücü: Doç. Dr. Devrim Ünay

Kurum: TÜBİTAK 1001 (113E603) Bütçe: 301.722,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.06.2014 - 01.06.2017

 • Et Reyonlarında Kamera ve Sensörler Yardımıyla Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Burçak Alp

Kurum: Migros A.Ş. Bütçe: 20.000,00 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 15.05.2017 - 15.09.2017

 • Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavaleto Geri Dönüşüm Tesis Modellemesi, Finansal Analiz Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat

Kurum: Kalkınma Bakanlığı Bütçe: 83.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi:28.06.2017 - 04.09.2017

 • Esnek İmalat Sistemlerinde Atama ve Çizelgeleme Problemleri

Yürütücü: Doç. Dr. Selin Özpeynirci

Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 42000 TL Başlama-Bitiş Tarihi: 15.04.2011-15.04.2013

 • Elektro-Eğirme Yöntemi ile Nano Ölçekli Direkt Yazma ve Sensör Uygulaması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Özge Sağlam

Kurum: TÜBİTAK 3001 Bütçe: 93.884,000 TL Başlangıç-Bitiş Tarihi: 11.01.2017-11.01.2019

 • EkoRob: Kampüs Kılavuzu İnsansı Robot

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş - Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Türkan

Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bütçe: 50.216,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 20.06.2017 - 20.06.2018

 • Düşük Maliyetli Motor Öğrenme Oyun Sistemlerinin Tasarım Kriterlerinin Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş - Hakan Çetinkaya - Doç. Dr. Seda Dural

Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 174.060,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.10.2014 - 01.04.2017

 • Durum Farkında Servis Platform (CASP) Mimarisi, Tasarımı ve Geliştirilmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Görevlisi Ufuk Çelikkan - Doktor Öğretim Görevlisi Kaan Kurtel

Kurum: TÜBİTAK 3001 Bütçe: 99.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.05.2015 - 01.11.2017

 • Çok Amaçlı Sınıflandırma Problemleri için Etkileşimli Yaklaşımlar Geliştirilmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Selin Özpeynirci

Kurum: TÜBİTAK 2219 Bütçe: 11400 Euro Başlama-Bitiş Tarihi: 01.08.2014-31.01.2015

 • Ca2Nb2O7 Nanolevhaların Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar Kurum: Bütçe: Başlama - Bitiş Tarihi:

 • Bolu İli için Geçici Depolama Tesisi Kurulumu

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi H. Giray Reşat

Kurum: Kalkınma Bakanlığı Bütçe: 5.159.055 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.12.2015 - 29.12.2017

 • Bir Seri Yeni Kumarin Temelli Schiff Bazlarının Sentezi, Anyon/Katyon Algılama Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi ve Çeşitli Nükleik Asitlere Karşı İlgisinin Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca

Kurum: TÜBİTAK Bütçe: 60.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.01.2016-05.02.2017

 • Bal ve Arı Ürünleri Formülasyonu Geliştirilmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca

Kurum: DYN Doğal Ürünler Ltd. Şti. Bütçe: 7.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 15.05.2017 - 15.08.2017

 • Arabidopsis Tohumunun Mikronütrientlerce Zenginleştirilmesinde Vaküler Metal Taşıyıcı MTP8’in Kullanımı

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Eroğlu

Kurum: TÜBİTAK 2232 Bütçe: 30.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.12.2015 - 10.04.2018

 • Android İşletim Sistemi Destekli Canlı Video Yayını ile Aynı anda Ekran Yönetimi Sağlayan Uzaktan Yönetimli Bilgilendirme Ekranları Sistemi

Yürütücü: Prof. Dr. Murat Aşkar

Kurum: Artsys Akıllı Sistemler Elektronik Bilişim San. Ve Tic. A.Ş Bütçe: 25.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.01.2017 - 19.08.2

 • Karaciğer Kanserinde Tekrarlı DNA Grubundan HSAT-I ve HSAT-II’nin İfadesinin Karakterizasyonu ve Bu İfadenin Kanserleşmeye Etkisi ile Tedaviye Yönelik Potansiyelinin İncelenmesi

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Cihangir Yandım

Kurum: TÜBİTAK 2232 Bütçe: 30.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.06.2018 - 31.05.2020

 • HIV Tanı Testi Geliştirme Amacıyla HIV Kapsit ve Nanokor Proteinlerinin Etkileşimi ve Stabilitelerinin Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Hümeyra Taşkent Sezgin

Kurum: TÜBİTAK 2232 Bütçe: 20.000,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.06.2018 - 31.05.2020

 • Sorafenib Dirençli Hücreler ve Parental Hücreler ile Oluşturulan Çok Hücreli 3-D Tümör Sferoid Modelinde Sorafenib Dirençli Hücrelerin Regorafenib Cevabının İncelenmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar

Kurum: TÜBİTAK 1001 Bütçe:  -Başlama - Bitiş Tarihi: -

 • Escherichia Coli'de Bulunan Korunmuş G-Dörtlüsü Sınıfının Biyolojik Rolünün Araştırılması

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca

Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: 267.964,00 TL Başlama - Bitiş Tarihi: 01.11.2018 - 01.01.2020

 • Planktonik ve Biyofilmden Dağılmış Hücrelerin Yüzeye Adhezyon Kuvvetleri ve Hücre Yüzeyi Fizyokimyasal Özellikleri

Yürütücü: Doktor Öğretim Üyesi F. Pınar Gördesli Duatepe

Kurum: TÜBİTAK 3501 Bütçe: - Başlama - Bitiş Tarihi: 0-

 • 2019-TYL-FEBE-0006 EEG Sinyalleri ve Makine Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Duygusal Durum Kestirimi
 • 2019-TDR-FEBE-0005 Bazı Nörolojik Hastalıkların EEG Sinyallerinin Analizi İle Değerlendirilmesi      
 • 2019-GAP-MÜMF-0003 Fonksiyonel Yakın-Kızılötesi Spektroskopisi (fNIRS) Sistemi ile Bir Görev Esnasında Çalışma Belleği Aktivitesinin Araştırılması
 • TÜBİTAK-ARDEB 217M028 Elektroeğirme Yöntemi Ile Icg Yüklü Polimerik Kompozit Nanofiber Üretilmesi Ve Kontrollü Salım Özelliklerinin İncelenmesi         
 • TÜBİTAK-ARDEB 117E721 Akciğer Basınçlarının Invasiv Olmayan Yöntemler İle Kestirilmesi Amacıyla Akciğer Basınçları Ve Akciğer Sesleri Arasındaki Ilişkinin Modellenmesi         
 • 2019-ÖNAP-MÜMF-0001 EEG Sinyalleri Ve Makine Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Duygusal Durum Kestirimi
 • 2019-ÖNAP-MÜMF-0003 Analysis of Consumer Behavior by Using Image Processing and Artifical Intelligence Methods   
 • 2019-GAP-MÜMF-0015   Giyilebilir Hareket Veri Toplama Sistemleri İle Veri Toplayıp Biyomekanik Modellere Uygunluğunun Araştırılması Ve Analizi      
 • TÜBİTAK EMG Sinyallerinden Derin Öğrenme Kullanılarak Ağrılı Uyaran Tabanlı Sessiz Dönem Eşiği
 • TÜBİTAK Derin Öğrenme ile Senkro-Sıkıştırma Yöntemi Kullanılarak EMG Sinyallerinden Duygu Durum Tespiti
 • TÜBİTAK Görgül Kip Ayrışımı ve Derin Öğrenme Tekniği Kullanarak EMG Tabanlı El Hareketleri Tahmini
 • TÜBİTAK Apne Hastalarının EEG Sinyallerinin İşlenmesi
 • TÜBİTAK Görüntü Veriseti Kullanarak Duygu Durum Tahmini
 • TÜBİTAK Beynin İşlevsel Belleğinin Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (fNIRS) Cihazı Kullanılarak İncelenmesi ve EEG ile Karşılaştırılması
 • Tübitak-2532-Rusya Temel Arastırma Vakfı (RFBR) ile İkili İşbirligi (01.10.2020 - 01.10.2023): Proteolizin Fonksiyonel Mekanizmalarını Fizikokimyasal Tekniklerle Araştırılması
 • TÜBİTAK Asiyaloglikoprotein Reseptörü ve Manyetik Hedefli Multifonksiyonel Molekül ile Dizayn Edilen Nanopartiküllerin Karaciğer Kanseri Tedavisinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması’
 • Kanser Kök Hücresinden Kanser Hücresine Doğru Yönelimde Hedef Genlerin Susturulmasıyla Oluşturulan Malign Melanoma Modeli
 • TÜBİTAK Hidrojenin Biyoteknolojik Üretim Sürecinin Termal Su Kaynaklarından Elde Edilen Termofilik Izolatların Sentez Gazı Fermantasyonu ile Geliştirilmesi
 • Moleküler Genetik Tanıya Yönelik Biyosensörlerin İmalatı için Akıllı Nano-biyo- kaplamalar Geliştirilmesi
 • HPV DNA Genotipleme için Vücut Dışı Tanı Kiti (2020-2022)
 • Preparatif Birleşim Kromatografisi için Yüksek Basınç Pompası, Kolon ve Geri Basınç Regülatörü Komplekslerinin Geliştirilmesi
 • Farmasötik moleküllerin ekstraksiyonu ve mikronizasyonunun optimizasyonu için deneysel kapasiteli istasyonların geliştirilmesi
 • EEG Sinyalleri ve Makine Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Duygusal Durum Kestirimi (2019)
 • Tübitak BİGG başvurusu (Temmuz 2020), Akıllı Mobil Elektrik Motoru Durum İzleme Sistemi
 • TÜBİTAK Kapalı Alanlarda Kullanılan Otonom Yer Araçları Için Yer Bulma, Haritalandırma ve Güzergâh Planlama Yapabilen Cihaz Tasarımı Ve Geliştirilmesi
 • TÜBİTAK Endüstri 4.0 ve LED Teknolojisi ile Geliştirilmiş Aeroponik-Hidroponik Bitki Üretim Tesisleri
 • TAGEM Kağıt ve esnek plastik gıda ambalajlarında kullanılan baskı mürekkeplerinden fotobaşlatıcıların migrasyonunun belirlenmesi
 • Vestel Buzdolabı Fabrikası, Prefabrike Betonarme Taşıyıcı Sistemi Projesi
 • Vestel Kurutma Makinası Fabrikası Zemin Döşemeleri Çalışması
 • İEÜ –TTO bünyesinde Dal Teknik Makina Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ile “Çimento Prosesi için Servislerin İnterneti (IoS) Tabanlı Sistem Denetleyicinin ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Tabanlı Cihaz Sağlık İzleyici Sisteminin Geliştirilmesi
 • 2.   İEÜ –TTO bünyesinde Gemtekno Mekatronik Ltd. Şti. ile 01.12.2018 tarihinde başlamış olan “Elektro-Hidrolik Oransal Valf ve Hareket Kontrol Kartı Geliştirilmesi
 • Maskafes, cerrahi maskeler için nefes aparatı üretimi projesi (patent başvurusu, tasarım tescili, marka başvurusu ve DNS başvurusu
 • 2020 None (self funded) Self-sterilizing Face Mask for Medical Professionals
 • 2020 TÜBİTAK-1001 Program Melanoma Tedavisinde İkili İlaç İçeren Hedefli Nanopartikül Sisteminin Topikal Kemoterapiye Yönelik Etkinliğinin Araştirilmasi (Proje no: 219S788)
 • 2020-2022 BAP Glioblastoma Tedavisinde Kan Beyin Bariyerini geçebilecek Kurkumin Takviyeli Hedefli Dual Terapi (Proje No: TOA-2020-20996)
 • 2020 TÜBİTAK-2209-A Programı Araştırma Önerisinin Başlığı: Sentetik İnsan Örneklerinin/Biyomoleküllerin Tanı Amaçlı Biyomedikal Spektroskopisi; (Proje no: 1919B011901661)
 • 2021 TÜBİTAK-2209-A Programı Araştırma Önerisinin Başlığı: Nano tıpta protein-ilaç etken maddesi etkileşimi;  (Proje no:1919B011903382)
 • 2020 M.ERA-NET (EU H2020) / TUBITAK "SensCoat (Smart Nano-bio-coating for Manufacturing of Biosensors for Point of Care Molecular Genetic Diagnosis)"
 • 2020 TUBITAK "CarciScan
 • 2020 TUBITAK MEMS Sistemlerde Elektrokimyasal Analizler için İki Bağımsız Kanallı Taşınabilir Empedans Analizi Sisteminin Geliştirilmesi [GP203]
 • 2020 KOSGEB Uluslararası İşbirliği Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenerek geliştirilen GalvanoPlot cihazının imalat hattının hazırlanması
 • 2020 TUBITAK Smart-Stat: Akıllı Telefonlar ile Karaciğer Hastalıklarının Hızlı Tanı Ve Takibine Yönelik Donanım ve Uygulamasının Geliştirilmesi
 • 2019, BAP "Analysis of Consumer Behavior by Using Image Processing and Artifical Intelligence Methods (2019-ÖNAP-MÜMF-0003)"
 • 2019, BAP "Giyilebilir Hareket Veri Toplama Sistemleri İle Veri Toplayıp Biyomekanik Modellere Uygunluğunun Araştırılması Ve Analizi (2019-GAP-MÜMF-0015)"
 • 2019 TÜBİTAK 2209-A "Beynin İşlevsel Belleğinin Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (fNIRS) Cihazı Kullanılarak İncelenmesi ve EEG ile Karşılaştırılması (1919B011903603)"
 • 2019 TÜBİTAK 2209-A Duygu durum Sinyallerinin Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Işın Spektroskopisi (fNIRS) İle İncelenmesi (1919B011903627 )"
 • 2020 Tubitak 1512           Advoard: Interaktif Reklamcılık, Rehberlik ve Bilgilendirme Yapabilen Otonom Robot
 • 2020 IEU (BAP Project) Measuring, Mapping and Evaluation of Electromagnetic Radiation Levels and Air Quality in Certain Regions of the Izmir Province
 • 2019 TUBITAK – Turkey 1002 Investigation of Machine Learning Techniques in Glaucoma Diagnosis with Color Fundus Photography
 • 2019 QNRF NPRP11S-0108-180228        Personalized Monitoring and Advance Warning System for Cardiac Arrhythmias
 • 2020 TUBITAK TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle
 • 2020 TUBITAK (3501) Development of the biotechnological production process of hydrogen via synthesis gas fermentation of thermophilic isolates obtained from thermal water resources
 • 2020 TUBITAK (ARDEB 3501) Mapping the genome evolution taking place towards senesence and determining the DNA motifs triggering senescence by causing DNA damage
 • 2020 TUBITAK (1507)  Development of thin film coatings having a paper-like appearence
 • 2020 TÜBİTAK (119M609) "Toprak Dolgu Barajlarda Borulanmanın ve Borulanma Nedeniyle Oluşan Gelişmesinin ve Hidrolik Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Araştırılması"
 • 2020 IEU (BAP Project) Measuring, Mapping and Evaluation of Electromagnetic Radiation Levels and Air Quality in Certain Regions of the Izmir Province
 • 2020-2021 TEYDEB Elektro-Hidrolik Oransal Valf ve Hareket Kontrol Kartı Geliştirilmesi
 • 2020 TÜBİTAK-2209-A Programı Elektroensefalografi (EEG) Sinyalleri ve Makine Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Demans Hastalığının Tespiti ve Sınıflandırılması (Proje no: 1919B011901661)
 • 2020 1512-TUBİTAK BİGG “Elektrik Motorlarında Makine Öğrenmesine Dayalı Önleyici Bakım ve Erken Arıza Tespiti Amaçlı Yazılım Ve Donanım Geliştirilmesi”
 • 2020 Tübitak 3501 Kapalı Alanlarda Kullanılan Otonom Yer Araçları Için Yer Bulma, Haritalandırma Ve Güzergâh Planlama Yapabilen Cihaz Tasarımı Ve Geliştirilmesi
 • 2020 Tubitak  2209-a Düşük bütçeli lokalizasyon robotu
 • 2020 Tubitak 1512 Advoard: Interaktif Reklamcılık, Rehberlik ve Bilgilendirme Yapabilen Otonom Robot
 • 2020 Tübitak 2209-b Hexapod- araştırma böceği
 • 2020 Tübitak BiGG- 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.